Raportowanie testowania eksploracyjnego w sesjach

Raportowanie testowania eksploracyjnego w sesjach
Testowanie eksploracyjne wymaga specyficznego raportowania. W mało sformalizowanej metodzie, jaką jest eksploracja znalezienie optymalnej metody uzyskiwania informacji zwrotej z przeprowadzania sesji może być trudniejsze niż w testowaniu opartym o przypadki testowe.

Czym jest sesja opisaliśmy we wcześniejszym artykule o testowaniu eksploracyjnym w sesjach 

 

Na raportowanie sesji składają się dwa elementy:

  1. raport (elektroniczny/papierowy) z przeprowadzenia sesji
  2. sesja debfingowa z liderem.

Pierwsza to raport, który stanowi część przeprowadzenia samej sesji. Jest to opisanie doświadczeń testera podczas sesji. Format takiego raportu znajduje się poniżej.

 

#STATUT

-----------------------------------------------

Przetestuj...

 

#OBSZAR

-------------------------------------------

OS | ...

Menu | ...

Strategia| testowanie funkcjonalne

Strategia| analiza funkcjonalna

 

#START

-----------------------------------------------

Data| dd.mm.yyyy hh:mm

 

#TESTER

-----------------------------------------------

[kto testował]

 

#PODZIAŁ ZADAŃ

-----------------------------------------------

#CZAS TRWANIA

[np. krótka / długa / długa*2]

 

#PROJEKTOWANI TESTÓW I WYKONANIE

65 minut

#BADANIE DEFEKTÓW I RAPORTOWANIE

25 minut

#PRZYGOTOWANIE SESJI

20 minut

#STATUT kontra SZANSE

100/0

 

#PLIKI DANYCH

-----------------------------------------------

N/A

 

#NOTATKI Z TESTÓW

-----------------------------------------------

[co udało się zrealizować]

 

Ryzyka:

[zidentyfikowane podczas testów ryzyka]

 

#DEFEKTY

-----------------------------------------------

DEFEKT X1

[krótki opis defektu]

DEFEKT X2

[krótki opis defektu]

...

DEFEKT <niezaraportowany>

[opis zdarzenia plus powód nieraportowania - zazwyczaj: "wymaga zbadania"]

 

#ZAGADNIENIA

-----------------------------------------------

#ZAGADNIENI  Y1

[pytanie, jakie nasunęło się podczas testów, które nie uzyskało odpowiedzi]

#ZAGADNIENI  Y2

[pytanie, jakie nasunęło się podczas testów, które nie uzyskało odpowiedzi]

...

 

Drugą część raportu stanowi spotkanie z liderem. Jest to spotkanie zorientowane na cel sesji, czyli zrozumienie i odebranie prac sesji. Może to być również dostarczenie informacji zwrotnej i coachowanie testerów wykonywane przez lidera testów.

Podczas takiego spotkania lider zadaje serię pytań, które pokazują tzw. PROOF (dowód).

P – Past - co się wydarzyło podczas sesji?

R – Results - co osiągnięto podczas sesji?

O – Obstacles - co przeszkodziło w pełnym testowaniu?

O – Outlook - co jeszcze powinno zostać zrobione?

F – Feelings - Co tester sądzi o TYM?

 

Ważne jest, żeby debrifing dla młodszych testerów odbywały się zaraz po sesji. Testerzy z większym doświadczeniem mogą być odpytywani po wykonaniu kilku sesji.

 

Przykłady zaczerpnięto z: http://www.satisfice.com/articles/sbtm.pdf

 

To powinno Cię zainteresować