Testowanie eksploracyjne w sesjach

Testowanie eksploracyjne w sesjach
Jedną z głównych metod zarządzania testowaniem eksploracyjnym jest testowanie w sesjach. Jest to skuteczna metoda dzielenia dużego zadania TESTUJ na mniejsze sesje o określonych celach.

Sesja opisana jest przy pomocy tak zwanego statutu. Statut jest krótkim opisem celu pojedynczej sesji. Jest to albo deklaracja celu, albo też pomysł na weryfikację oprogramowania. Statuty zazwyczaj mają formę krótkich zdań (do 140 znaków), będących opisem zadania testowego.

 

Przykładowe statuty (na podstawie http://www.satisfice.com/sbtm/demo/reports/status.htm):

"Przetestuj wszystkie pola umożliwiające wprowadzenie danych (funkcja, przeciążenie, limity)"

lub

"Sprawdź UI pod kątem zgodności ze standardem Windows"

lub

"Przetestuj integrację z zewnętrznymi aplikacjami, szczególnie z Wordem".

 

Sesje są zamknięte w czasowym boksie 60-90 minut i nie powinny być zakłócane przez żadne inne zadania. Niektórzy dopuszczają możliwość wydłużenia sesji do 120 minut. Spotyka się również dłuższe sesje, nawet całodniowe, ale tracą jedną z podstawowych cech - nieprzerwaność. Podczas sesji nie więcej niż 20% czasu powinno być poświęcone na konfigurację środowiska i 20% na raportowanie. W 20% raportowania zawarte jest przygotowanie raportu z wykonania testów eksploracyjnych. Czas na raportowanie do lidera/kierownika/menedżera (debrifing) nie wlicza się do samej sesji.

W podsumowaniu sesji tester zbiera informacje o raportach z defektów, wyniki, notatki, pomysły na kolejne sesje i metryki. Więcej o podsumowaniu sesji dowiecie się w kolejnym artykule "Raportowanie testowania eksploracyjnego w sesjach".

 

Przykładowa prezentacja testowania eksploracyjnego w Microsofcie przy użyciu Visual Studio [EN]:

 

 

 

7888

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
24-26
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować