Testowanie eksploracyjne w sesjach

Testowanie eksploracyjne w sesjach
Jedną z głównych metod zarządzania testowaniem eksploracyjnym jest testowanie w sesjach. Jest to skuteczna metoda dzielenia dużego zadania TESTUJ na mniejsze sesje o określonych celach.

Sesja opisana jest przy pomocy tak zwanego statutu. Statut jest krótkim opisem celu pojedynczej sesji. Jest to albo deklaracja celu, albo też pomysł na weryfikację oprogramowania. Statuty zazwyczaj mają formę krótkich zdań (do 140 znaków), będących opisem zadania testowego.

 

Przykładowe statuty (na podstawie http://www.satisfice.com/sbtm/demo/reports/status.htm):

"Przetestuj wszystkie pola umożliwiające wprowadzenie danych (funkcja, przeciążenie, limity)"

lub

"Sprawdź UI pod kątem zgodności ze standardem Windows"

lub

"Przetestuj integrację z zewnętrznymi aplikacjami, szczególnie z Wordem".

 

Sesje są zamknięte w czasowym boksie 60-90 minut i nie powinny być zakłócane przez żadne inne zadania. Niektórzy dopuszczają możliwość wydłużenia sesji do 120 minut. Spotyka się również dłuższe sesje, nawet całodniowe, ale tracą jedną z podstawowych cech - nieprzerwaność. Podczas sesji nie więcej niż 20% czasu powinno być poświęcone na konfigurację środowiska i 20% na raportowanie. W 20% raportowania zawarte jest przygotowanie raportu z wykonania testów eksploracyjnych. Czas na raportowanie do lidera/kierownika/menedżera (debrifing) nie wlicza się do samej sesji.

W podsumowaniu sesji tester zbiera informacje o raportach z defektów, wyniki, notatki, pomysły na kolejne sesje i metryki. Więcej o podsumowaniu sesji dowiecie się w kolejnym artykule "Raportowanie testowania eksploracyjnego w sesjach".

 

Przykładowa prezentacja testowania eksploracyjnego w Microsofcie przy użyciu Visual Studio [EN]:

 

 

 

To powinno Cię zainteresować