Lista kontrolna w testowaniu. Przykłady.

Lista kontrolna w testowaniu. Przykłady.
Nowy sylabus ISTQB Poziomu Zaawansowanego dla Analityka Testów zawiera kilka ciekawych i niebanalnych przykładów list kontrolnych. Do zastosowania w większości środowisk.

 

Przykład listy kontrolnej dla wymagań:

 • Testowalność każdego z wymagań
 • Kryteria akceptacji dla każdego wymagania
 • Dostępna struktura wywołań przypadków użycia (jeśli wymagane)
 • Unikalny identyfikator każdego wymagania
 • Wersjonowanie wymagań
 • Śledzenie każdego wymagania od wymagania biznesowego / marketingowego
 • Śledzenie pomiędzy wymaganiami i przypadkami użyciaPrzykład listy kontrolnej dla przypadku użycia:         

 • Czy główna ścieżka jest jasno opisana?
 • Czy wszystkie alternatywne ścieżki (scenariusze) zostały zidentyfikowane i opisane z obsługą błędów?
 • Czy komunikaty w interfejsie zostały opisane?
 • Czy jest tylko jedna główna ścieżka?
 • Czy każda ścieżka jest testowalna?
Przykładowa lista kontrolna dla testowania użyteczności interfejsu użytkownika:

 • Czy każde pole i funkcja jest zdefiniowana?
 • Wszystkie komunikaty błędów są zdefiniowane?
 • Czy wszystkie podpowiedzi są zdefiniowane i są spójne?
 • Czy jest zdefiniowana kolejność przejścia pomiędzy polami (tab)?
 • Czy są alternatywy klawiaturowe dla akcji myszy?
 • Czy skróty klawiszowe są zdefiniowane (np. kopiuj-wklej)?
 • Czy istnieją zależności pomiędzy polami (takie jak data wcześniej podana musi być mniejsza od później podanej)?
 • Czy układ ekranowy jest zgodny z wymaganiami?
 • Czy jest wskaźnik postępu dla użytkowników, kiedy system wykonuje operacje przetwarzania?
 • Czy ilość kliknięć na ekranie jest zgodna z wymaganiami (jeśli zdefiniowane)?
 • Czy nawigacja jest logiczna dla użytkownika bazując na przypadkach użycia?
 • Czy ekrany są zgodne z wymaganiami na szybkość uczenia się?
 • Czy jest dostępna pomoc dla użytkownika?
 • Czy chmurki podpowiedzi są dostępne dla użytkownika?
 • Czy użytkownik uzna interfejs z atrakcyjny (subiektywna ocena)?
 • Czy użycie kolorów jest spójne z innymi aplikacjami i ze standardami użytkownika?
 • Czy efekty dźwiękowe są użyte poprawnie i są konfigurowalne?
 • Czy ekran jest zgodny z wymaganiami na lokalizację?
 • Czy użytkownik wie, co ma zrobić na danym ekranie (zrozumiałość) (subiektywna ocena)?
 • Czy użytkownik umie zapamiętać, co należy zrobić (łatwość uczenia) (subiektywna ocena)?

 

Sylabus w języku angielskim można znaleźć na stronie: http://testerzy.pl/materialy

 

To powinno Cię zainteresować