Ważność i priorytet. Ocena defektów.

Ważność i priorytet. Ocena defektów.
W narzędziach raportowania i śledzenia defektów często pojawiają się dwie opcje do oceny defektu. Jedna z nich to "ważność" (severity) określana czasami jako "krytyczność" oraz "priorytet". Są one w wielu przypadkach mylone, co utrudnia odpowiednią klasyfikację zgłoszenia.

Ważność powinna określać jak duży wpływ na system będzie miał dany defekt i z jakimi konsekwencjami się wiąże. Podział na wagi może wyglądać następująco:

Krytyczny
Awaria systemu z ryzykiem utraty danych; system nie może zostać wydany.

Bardzo poważny
Wymagania niespełnione lub zaimplementowanie niepoprawnie; obiekt testowy może być używany, ale przy zachowaniu pewnych reguł.

Poważny
Niezgodny z wymaganiami lub tylko częściowo zaimplementowany; obiekt testowy może być użyty z pewnymi restrykcjami.

Średni
Pomniejsze odchyłki; obiekt testowy może być używany bez restrykcji.

Trywialny
Literówki, kolory na ekranie; obiekt testowy może być używany.

Z kolei priorytet defektu określa pilność jego naprawy, czyli jak szybko powinniśmy otrzymać poprawkę. Propozycja definicji dla poszczególnych priorytetów.

Pilny
Zablokowany proces biznesowy; uruchomienie testów nie może być kontynuowane.

Następne wydanie
Poprawa w następnym wydaniu.

Przy okazji
Poprawka nastąpi, kiedy zainfekowane części systemu będą poprawiane / rozwijane.

Otwarty
Plan popraw nie został jeszcze ustalony.

Warto odpowiednio klasyfikować defekty przy ich raportowaniu. Oszczędza to naszym kolegom programistom pracy w definiowaniu priorytetów i ważności ich prac.

To powinno Cię zainteresować