Szkolenia ISTQB Agile Tester na fali

Szkolenia ISTQB Agile Tester na fali
W ostatnim czasie obserwujemy duże zainteresowanie szkoleniami z zakresu ISTQB Agile Tester. Z czego wynika ten fenomen?

Zainteresowanie zwinną metodyką wytwarzania oprogramowania w ostatnich latach rośnie bardzo wyraźnie. Nie przekładało się to jednak na popularność szkoleń ISTQB z obszaru Agile. Prawdopodobnie wynikało to z pewnej niszowości samego tematu testów w Agile, jednak mogło też wynikać z problemów merytoryki sylabusa ISTQB i dość "oryginalnej" perspektywy testowania. Szkolenie dla zwinnych testerów spod znaku ISTQB od samego początku swojego istnienia cieszyły się umiarkowanym zainteresowaniem w Polsce choć na rynkach zachodnich był to bardzo popularny kurs i egzamin. Źródeł tego zagranicznego sukcesu można było upatrywać w pewnej dojrzałości procesowej, ale również potrzebie rozwoju i kształcenia kadry odpowiedzialnej za jakość. Warto wspomnieć, że popularne certyfikaty Agile omijają aspekt testowania szerokim łukiem. Wynika to chociażby z faktu, że sam Agile deprecjonuje osobną rolę testera oprogramowania. Wśród popularnych instytucji certyfikujących, pojawiają się certyfikaty definiowane dla ról, jak i ogólne, nie poruszające aspektu osobnej odpowiedzialności za testy np.

- PMI-ACP ma Agile Certified Professional

- Scrum Alliance ma certyfikaty przypisane do ról Certified Scrum Master/Certified Scrum Product Owner/Certified Scrum Developer czy ogólny Certified Scrum Professional

- Scrum.org posiada Professional Scrum Master/Professional Scrum Product Owner/Professional Scrum Developer.

Nowe i zapowiadane certyfikaty z tych organizacji nie dotykają aspektu testowania, a bardziej koncentrują się na rolach coacha czy trenera zespołów. Potwierdza to jak w zwinnym świecie pomija się wagę osób odpowiedzialnych za testowanie. ISTQB ze swoim certyfikatem próbuje naprawić ten problem jednocześnie idąc pod prąd całemu konceptowi Agile i próbując pokazać rolę testera, jako kluczową i odpowiedzialną za jakość. Gdybyśmy decydowali się na wdrożenie tzw. "czystego" Scruma z wszystkimi jego zasadami to nie pojawi się nam rola w 100% odpowiedzialna za testowanie. Jak jednak powszechnie wiadomo koncept agile jest niezmiernie trudny do wdrożenia i dużo częściej spotykamy się z jego wariacjami. Jedną z bardziej typowych modyfikacji jest wdrożenie do zespołu testera lub też aplikacja do zespołu programistycznego zewnętrznego zespołu testerów. ISTQB Agile Tester można więc potraktować jako swoiste praktyczne podejściem do wypaczonej metodologii Agile.

 

Zwiększonego zainteresowania w szkoleniach zwinnej jakości można upatrywać też we wdrożeniach metodyk agilowych do zamówień publicznych. Agile promuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wykonana na jego zlecenie opinia prawna w sprawie możliwości i sposobu wykorzystania metodyki Agile w projektach informatycznych realizowanych z zastosowaniem ustawy prawa zamówień publicznych jednoznacznie wskazuje, że może być ona stosowana https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/Agile-w-PZP_final_czysta.pdf

 

Na nasze najbliższe szkolenie ISTQB Agile Tester zapraszamy do Warszawy w dniach 26-27 października 2017. 

  

To powinno Cię zainteresować