Taksonomia defektów oprogramowania

Taksonomia defektów oprogramowania
Taksonomia defektów oprogramowania została ciekawie opisana w nowym podręczniku poziomu zaawansowanego. Pojawiły się również przykłady.

Taksonomia defektów jest skategoryzowaną listą typów defektów. Wyróżniamy dwa jej typy.

1. Lista może być ogólna i służyć do wysokopoziomowego wskazywania kierunku działań.

Przykład. Taksonomia Cema Kanera.

 •  Błędy UI
 •  Obsługa błędów
 •  Błędy powiązane z wartościami granicznymi
 •  Błędy obliczeniowe
 •  Stany inicjalne i późniejsze
 •  Błędy przepływu sterowania
 •  Błędy w obsłudze i interpretacji danych
 •  Niekontrolowane warunki uruchomienia testów
 •  Warunki obciążenia
 •  Sprzęt
 •  Źródła, wersje i zarządzanie wersjami
 •  Błędy testowania

 

2. Lista może być bardzo dokładna.

Przykład na podstawie sylabusa ISTQB Poziom Zaawansowany - Analityk Testów.

Pole tekstowe

 • Poprawne dane nie są akceptowane
 • Niepoprawne dane są akceptowane
 • Długość danej wejściowej nie jest weryfikowana
 • Znaki specjalne nie są wykrywane
 • Komunikaty błędów nie pomagają
 • Użytkownik nie jest w stanie poprawić błędnych danych
 • Reguły nie są stosowane

 

Pole daty

 • Poprawna data nie jest akceptowana
 • Niepoprawna data nie jest odrzucana
 • Zakres dat nie jest weryfikowany
 • Precyzja podawania daty nie jest poprawnie obsługiwana, np. hh:mm:ss
 • Użytkownik nie może poprawić błędnych danych
 • Reguły nie są przestrzegane (data końcowa musi być późniejsza niż początkowa)

 

Taksonomie mogą pomagać w testach osobom mniej doświadczonym jeśli są szczegółowe. Mogę jednak również przy zbyt dużej szczegółowości być kosztowne do wytworzenia i utrzymania.

 

To powinno Cię zainteresować