Testowanie podczas utrzymania aplikacji (maintenance)

Testowanie podczas utrzymania aplikacji (maintenance)
Raz wydane oprogramowanie jest w użyciu przez lata lub dekady. W tym czasie system i jego środowisko podlegają korektom, są zmieniane lub rozszerzane. Testowanie podczas utrzymania dokonywane jest na istniejącym systemie i wyzwalane jest modyfikacjami, migracjami lub starzeniem się oprogramowania.

Modyfikacje zawierają: zaplanowane poprawki (np. kolejne odsłony), zmiany awaryjne, zmiany środowiska pracy takich jak planowane poprawki do systemów operacyjnych lub baz danych, lub też łatki na system operacyjny spowodowane znalezionymi dziurami lub błędami.

Testy serwisowe dla migracji (np. z jednej platformy na inną) powinny zawierać testy operacyjne nowego środowiska, tak samo jak zmiany w oprogramowaniu.

Testy serwisowe dla starzejącego się systemu powinny uwzględniać testy migracji danych lub ich archiwizowania gdy wymagany jest długi okres przechowywania danych.

Dodatkowo oprócz testowania tego co zostało zmienione, serwis testowy uwzględnia wydajne testy regresji części systemu, które nie zostały zmienione. Zakres testów serwisowych jest związany z ryzykiem zmian, rozmiar istniejącego systemu i rozmiar zmian. W zależności od zmian, serwis testowy może zostać wykonany na każdym poziomie testów i dla każdego typu.

Determinowanie jak zmiany mogą wpłynąć na istniejący system nazywa się analizą wpływu i używa się ich do wsparcia decyzji jak wiele testów regresji przeprowadzić.

Testy serwisowe mogą być trudne jeśli specyfikacja jest przeterminowana lub został zagubiona.

To powinno Cię zainteresować