Współczesne problemy w zarządzaniu testami

Współczesne problemy w zarządzaniu testami
Zarządzanie testami, choć nie cieszy się szczególną estymą i nie poświęca mu się wystarczającej uwagi, jest kluczowe dla osiągniecia skuteczności weryfikacji jakości oprogramowania. To właśnie od dobrego planowania i definiowania działań w wielu przypadkach zależy terminowość dostawy i jakość wdrożonej aplikacji.

Test Manager boryka się z wieloma problemami. Odpowiednie przeciwdziałanie i rozwiązania mogą wykazać jego efektywność i pomóc projektom informatycznych łatwiej przejść przez przynajmniej część zawirowań. Oto lista typowych problemów Test Managera.

 

1. Działanie na "rynku pracownika"

Nie jest dziś łatwo znaleźć pracownika jeśli nie mamy nieograniczonego budżetu na rekrutację. Pracowników z kompetencjami i pasją do testowania praktycznie nie ma na rynku. Jedną z możliwości znalezienia pracownika jest jego "przejęcie" z innej firmy. Jak to zrobić, zostawmy HR-om, a sami skoncentrujmy się na innych rozwiązaniach. Przede wszystkim zadbajmy lepiej o pracowników, których już mamy. Pilnujmy dobrej atmosfery w pracy, obecności ciekawych projektów i nie przegapmy momentu, w którym pracownik poczuje się "niedopłacony". W tym samym czasie kształćmy nowych i młodych pracowników. Dziś jest wiele osób aspirujących do zawodu, a zainwestowane w nich pieniądze i wysiłek potrafią się szybko zwrócić. 

 

2. Transformacja z kaskady do Agile

Rola kierownika testów w Agile została znacząco zredukowana, a czasami pada pytanie czy na pewno jest potrzebna. Choć kierownik testów w zespołach zwinnych nie będzie zarządzał, a raczej doradzał, to może być to nowe, ciekawe doświadczenie. Rola doradcza albo rola "człowieka do rozwiązywania problemów" w wielu równoległych projektach może być czymś równie ekscytującym jak kierowanie pojedynczymi testami. 

 

3. Szybsze (bardzo szybkie) dostarczanie

Presja na dostawy oprogramowania jest dziś nieporównywalnie większa od tego, co znamy z ubiegłych lat. Oprogramowanie musi pojawiać się codziennie, a nawet częściej. W takich okolicznościach automatyczne konfigurowanie środowisk czy automatyzacja regresji w oprogramowaniu jest bezsprzecznie najważniejszą drogą do dobrej weryfikacji jakości. Zbudowanie takiego środowiska jest ważnym zadaniem kierownika testów. Pamiętajmy również, że wysoka jakość nie bierze się z późnego testowania. Test Manager musi zapewnić, że również na poziomie kodu i integracji oprogramowania wdrożone są metody automatycznego sprawdzenia.

 

4. Co, jak i kiedy testować?

To najważniejsze pytania, na jakie odpowiedź musi znaleźć kierownik testów. I aby udzielić prawidłowej odpowiedzi, należy głęboko zrozumieć kontekst oprogramowania - jego środowisko, użytkowników czy twórców. Bez tego żaden Manager nie osiągnie sukcesu. Jeśli znajomość otoczenia oprogramowania nie jest naszą silną stroną, być może możemy pójść drogą strategii testowania opartej na heurystykach (ang. heuristic test strategy model), czyli zestawie dobrych praktyk. 

 

5. "Najlepsze" praktyki

Poradniki (również jak ten) wskazują często jedyną słuszną drogę. Problem polega na tym, że złożoność projektów i produktów nie pozwala zdefiniować najlepszego, uniwersalnego rozwiązania. Współczesny kierownik testów zna szeroki wachlarz praktyk i dobiera te, które najlepiej wpasowują się w kontekst organizacji projektowej i budowanego produktu.  

 

Problemów do rozwiązania jest więcej. Część dotyczy poziomu operacyjnego jak nieefektywność testowania czy brak dokumentacji, a część sięga wyżej - do nieskuteczności procesów. 

Na naszych szkoleniach często, zamiast "przerobienia materiału", rozmawiamy o problemach na jakie sami trafiacie w codziennej pracy. Udaje nam się wraz z innymi uczestnikami zaproponować rozwiązanie, które możecie wypróbować w swoich projektach.

 

Dobry Kierownik Testów - Laboratorium

22-24 sierpnia, Warszawa

http://szkolenia.testerzy.pl/praktyka-testowania/dobry-menedzer-testow

 

ISTQB Poziom Zaawansowany - Kierownik Testów (Advanced Level - Test Manager) 

10-14 września, Warszawa 

12-16 listopada, Wrocław

http://szkolenia.testerzy.pl/teoria-testowania/istqb-advanced-test-manager-certyfikowany-kierownik-testow-poziom-zaawansowany

 

 

To powinno Cię zainteresować