Współczesne zasady testowania

Współczesne zasady testowania
"Nowoczesne metody testowania" stworzone przez Alana Page'a i Brenta Jensena są naturalną ewolucją zwinnego testera i mają przyspieszyć osiągnięcie dostarczania wysokiej jakości. Dzięki tym siedmiu zasadom nowoczesnego testowania testerzy mogą zacząć podróż od bycia właścicielami jakości do bycia ambasadorami dostarczanej jakości, dostarczanej wartość i ulepszania kultury jakości w zespole.

 

JEDEN - Naszym priorytetem jest usprawnienie biznesu.

Testerzy w zespołach zwinnych często są postrzegani jako koszt. Umysł ukierunkowany na testy i zastosowany w zespole implementującym funkcje jest wartością dodaną, a nie kosztem. Współcześni testerzy dostarczają zespołom wartość. Działają oni w oparciu o dane i mają obsesję na punkcie klienta. Pasjonują się wydajnością i chcą przyspieszyć proces wydawania oraz szybciej dostarczać klientom wartość.

 

DWA - Przyspieszamy działania zespołu i wykorzystujemy modele takie jak Lean Thinking i Theory of Constraints, by pomóc w identyfikacji, priorytetyzacji i łagodzeniu wąskich gardeł w systemie.

Testerzy mniej testują. Działają na rzecz zwiększenia jakości. Programiści przeprowadzają więcej testów. Testerzy uczą i szkolą programistów w pisaniu mniejszych testów. Testerzy podejmują duże inicjatywy związane z testowaniem. Łączenie w pary zamiast pracy indywidualnej pozwala zespołom znaleźć więcej w kodzie i szybciej wypracowywać jakość.

 

TRZY - Jesteśmy siłą ciągłego doskonalenia, pomagając zespołowi przystosować się i zoptymalizować pracę by odnieść końcowy sukces. Robimy to zamiast dostarczać siatkę bezpieczeństwa do łapania defektów.

Dzięki stopniowemu przekazywaniu odpowiedzialności za testy kodu programistom i coachowaniu prowadzania testów oraz przewodzeniu wysiłkowi testowania, w projektach poprawia się jakość. Testerzy nie są już uznawani za ostatnią linię obrony, ale za pierwszą linię ofensywną zapewniającą zatrzymywanie klientów i akceptację oprogramowania.

 

CZTERY - Głęboko dbamy o kulturę jakości naszego zespołu, szkolimy, prowadzimy i pielęgnujemy zespół z zamysłem osiągnięcia bardziej dojrzałej kultury jakości.

Stworzenie społeczności zamiast promowanie odizolowanych testerów jest ważne w rozwijaniu dojrzałej kultury jakości. Współpracujący i innowacyjni członkowie społeczności okazują empatię innymi członkom, a dzięki tej współpracy rozwijają projekty i pomysły. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem wśród członków społeczności, pozwalając członkom otwarcie prosić o pomoc, zamiast pozostawiać ich w izolacji z własnymi problemami, które mogą utrudniać pracę.

 

PIĘĆ - Wierzymy, że klient jest jedynym, który jest w stanie osądzić i ocenić jakość naszego produktu.

Wkład klienta jest bardzo ważny dla nowoczesnych praktyk testowania. Zbieranie opinii klientów lub zbieranie danych bezpośrednio lub pośrednio od klienta najlepiej pozwala określić zespołom, w jaki sposób klient odpowiada na daną funkcję. Może to pomóc określić kierunek rozwoju każdego projektu lub firmy, której celem jest służenie klientowi oraz osiągać z tego zyski.

 

SZEŚĆ - Korzystamy z wielu danych, aby w pełni zrozumieć działanie klienta, a następnie zlikwidować luki między hipotezami produktowymi a wpływem biznesowym.

Dane są kluczem do nowoczesnych testów. Bez danych możesz jedynie zgadywać, co robi lub co preferuje robić klient. Dostarczanie funkcji, których nikt nie chce używać lub do użycia których jest zmuszany, nie zapewnia klientowi długoterminowej wartości. Absolutnie konieczne jest posiadanie dobrych danych. Do zrozumienia i przetwarzania gromadzonych danych należy zrównoważyć znaczenie zbierania i użycia danych. Dane mogą domykać luki między hipotezami produktowymi a wpływem biznesowym, tworząc stałą i przewidywalną pętlę informacji, na której mogą działać zespoły.

 

SIEDEM - Rozwijamy umiejętności testowania i wiedzę w całym zespole; rozumiemy, że może to zredukować (lub wyeliminować) potrzebę zatrudnienia wyspecjalizowanego specjalisty od testowania.

"Czy muszę zrezygnować z pracy i zostać deweloperem?" Nie! Skup się na misji. Ewoluuj w stronę wykorzystywania narzędzi i zdobywania wiedzy, by lepiej pomagać firmie. Wyspecjalizowany generalista wie dużo o wielu rzeczach. Poprowadź kulturę jakości. Szukaj ulepszeń. Bądź otwarty na uczenie się i zmiany.

 

Wersja oryginalna (źródło): https://www.ministryoftesting.com/dojo/lessons/modern-testing-principles

 

To powinno Cię zainteresować