Wywiad z niewidomą testerką

Wywiad z niewidomą testerką
Pani Maria rozpoczęła współpracę z testerzy.pl jako konsultantka przy testach dostępności aplikacji dla osób niewidomych. Zgodziła nam się opowiedzieć o swojej pracy.
 
Redakcja testerzy.pl: Jak osoby niewidome korzystają z komputera, telefonów komórkowych czy też tabletów?
 
Maria Maksimow Polakowska: Korzystanie z komputera osobie niewidomej umożliwia program mówiący tzw. screen reader oraz klawiatura. Poruszanie się po stronie WWW oraz korzystanie z zawartej na nich informacji umożliwiają skróty klawiszowe.
Osobiście korzystam z programu Window Eyes oraz programu NVDA. Pełną obsługę telefonu komórkowego również umożliwia mi program mówiący.
 
 
R: Jak to się stało, że zainteresowała się Pani testowaniem oprogramowania i jak długo Pani to robi?
 
MMP: Podczas mojej drogi zawodowej zapoznałam się z problematyką pisania na maszynie i czegoś, co można określić prekursorem współczesnego składu komputerowego. Ponieważ poszukiwałam nowych możliwości pracy dostosowanych do specyfiki mojej niepełnosprawności ukończyłam kursy obsługi podstawowego oprogramowania użytkowego komputerów osobistych. Problematykę poruszania się po stronach WWW w celu wyszukiwania specyficznych informacji pomogła mi praca i firmie Mikrotech S.A., którą podjęłam w 2009 roku. Praca ta polegała głównie na wyszukiwaniu i kopiowaniu do bazy setek adresów nt. aktualnych przetargów w określonej branży. 
 
Związane z tym liczne bariery, które często utrudniały mi efektywne wykonywanie zadania zwróciły moją uwagę na nowy rynek problemów do rozwiązania, i masę pracy, której ciągle szukam.
 
Dzięki kontaktom ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji dowiedziałam się o naborze chętnych do udziału w pracy polegającej na wyszukiwaniu barier utrudniających korzystanie z Internetu osobom z dysfunkcją wzroku. Prace w tym temacie rozpoczęłam w 2011 roku kiedy wystartowała pierwsza edycja projektu. Aktualnie uczestniczę w kolejnej drugiej edycji projektu.
 
 
R: Jak definiuje Pani co jest a co nie jest defektem oprogramowania? Czy są to tylko błędy dostępności?
 
MMP: Moja praca polega wyłącznie na wskazywaniu lokalizacji błędów dostępności i scharakteryzowaniu na czym one polegają.
 
 
R: Jak do tej pory raportowała Pani defekty? 
 
MMP: Raport redaguję w edytorze tekstu MS Word. W postaci omówienia i wskazania barier. Raport przekazuję programiście drogą mailową.
 
 
R: Dziękujemy za wywiad.
 
 

 

Maria Maksimow Polakowska

 

Tester oprogramowania.

Konsultant przy testach dostępności aplikacji dla osób niewidomych.

 

To powinno Cię zainteresować