Zadania testerskie na rozmowach kwalifikacyjnych

Zadania testerskie na rozmowach kwalifikacyjnych
Większości z nas zdarzyło się być lub bywać na rozmowach kwalifikacyjnych. Na samą rozmowę składa się wiele elementów, a czasami pojawiają się w nich zadania testerskie. Coś co pośrednio lub bezpośrednio dotyka testowania. Co jednak zrobić, gdy w zadaniach dostrzegamy błędy, które znacząco utrudniają jego rozwiązanie?

Na to pytanie nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi, tak więc przeanalizujmy kontekst rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zazwyczaj na spotkaniu jest osoba zadająca zadanie. Zadanie może pochodzić od niej samej, ale może być również napisane przez inną osobę. Osoba zadająca ma w takim wypadku gotowy szablon odpowiedzi. Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną może być świadoma błędów i wtedy wychwycenie błędu jest zadaniem w zadaniu. Osoba ta jednak może nie mieć takiej wiedzy.

Jeśli zdecydujemy się zwrócić uwagę na błąd w zadaniu, musimy mieć co do tego 100% pewność. Krytykowanie, poprawnie  skonstruowanego zadania na pewno negatywnie odbije się na ocenie naszej osoby.

Kiedy mamy pewność, że w zadaniu jest błąd, możemy zachować się w następujący sposób:

1) Możemy zwrócić uwagę na to, że w zadaniu jest błąd i nie da się go rozwiązać. Osoba prowadząca rozmowę (nieświadoma istnienia błędu) wpadnie w zakłopotanie.

1a) Jeśli nie wie, co ma zrobić w danej sytuacji, ponieważ to nie ona zdefiniowała zadania, może nam kazać rozwiązać zadania do końca albo może je również kazać pominąć.

1b) Jeśli jest autorem pytania, to może potraktować taką uwagę jako wytknięcie błędu. To z kolei może przerodzić się w niepotrzebną wymianę zdań na temat tego, co jest błędem, a co nim nie jest.

W każdym przypadku wytknięcie błędu może sprowadzić rozmowę na niekorzystne dla nas tory.

 

2) Możemy zwrócić uwagę na to, że w zadaniu jest błąd i nie da się go rozwiązać. Osoba prowadząca rozmowę (świadoma istnienia błędu) uzna to za zaliczenie zadania.

 

3) Możemy kontynuować rozwiązywanie zadania (jeśli to możliwe), robiąć do niego założenia poprzez domyślanie się, co autor miał na myśli. Prezentując rozwiązanie możemy zacząć od warunków wstępnych jakie przyjęliśmy i pokazywać jak wpływają one na rozwiązanie. Jeśli osoba zadająca zadanie nie jest osobą tworzącą zadanie, istnieje ryzyko, że nasze rozwiązanie sprawdzone z szablonem odpowiedzi będzie niezgodne z oczekiwaniami.

 

4) Możemy rozwiązać zadanie z błędem możliwie najbardziej zgodnie z tym, co jest w treści napisane (jeśli to możliwe), a dopiero na końcu pokazać błąd nazywając to usprawnieniem w zadaniu.


To czy osoba zadająca pytanie jest również jego autorem można bardzo szybko określić. Pracownicy HR zadający pytania techniczne zazwyczaj dostają je z zewnątrz. Jeśli na rozmowie jest dodatkowa osoba przedstawiona jako "specjalista", można założyć, że jest twórcą pytania, albo może błąd w zadaniu wychwycić.
 

Inspirowane pytaniem od jednego z czytelników.

zdjęcie: glassdoor.com

To powinno Cię zainteresować