Oracle Application Testing Suite

Oracle Application Testing Suite
Oracle udostępnia pakiet Application Testing Suite. Jest to kompleksowe narzędzie do testowania, pomagające w zapewnieniu wysokiej jakości i wydajności aplikacji internetowych o znaczeniu krytycznym.
Aby umożliwić klientom łatwiejsze i tańsze wdrażanie wyższej jakości aplikacji, firma Oracle udostępniła pakiet Oracle Application Testing Suite. Jest to najnowsze uzupełnienie zestawu narzędzi Oracle Enterprise Manager.
Pakiet Oracle Application Testing Suite to zintegrowane rozwiązanie do wykonywania testów obciążeniowych i funkcjonalnych oraz do zarządzania testowaniem. Umożliwia klientom dokładne testowanie pakietów aplikacji, aplikacji internetowych oraz aplikacji opartych na architekturze SOA, wraz z ich infrastrukturą bazową, w celu osiągnięcia ich optymalnej jakości, skalowalności i dostępności.
Oracle Enterprise Manager jest wszechstronnym pakietem produktów do zarządzania aplikacjami i infrastrukturą informatyczną. Zawiera wbudowane funkcje zarządzania aplikacjami biznesowymi, oprogramowaniem warstwy pośredniej i bazami danych.
Kluczową rolę w procesie zarządzania aplikacjami odgrywa zarządzanie ich jakością. Pakiet Oracle zapewnia wydajne funkcjonowanie aplikacji przy szczytowych obciążeniach z maksymalną przepustowością, nawet w sytuacji zmieniającej się technologii, niewielkiej znajomości parametrów testowych i ograniczonych zasobów.
Rozwiązanie Oracle do zarządzania jakością aplikacji umożliwia przedsiębiorstwom testowanie całego środowiska aplikacji. Udostępnia niezawodne funkcje testowania obciążeniowego w warunkach symulowanych i rzeczywistych, testowania funkcjonalnego, bezpiecznego współużytkowania danych oraz kompleksowego zarządzania testami.
Pakiet Oracle Application Testing Suite wykorzystuje do testowania obciążeniowego i funkcjonalnego otwarty i zintegrowany system skryptowy, który pozwala skrócić czas wykonywania skryptów nawet o połowę. Dzięki temu można zakończyć typowy harmonogram testów projektu wiele tygodni wcześniej. Pakiet zawiera następujące główne komponenty:
1.Oracle Load Testing for Web Applications: program symuluje działania dziesiątek tysięcy wirtualnych użytkowników, którzy jednocześnie próbują uzyskać dostęp do danej aplikacji, co pozwala określić wpływ obciążenia na jej wydajność oraz stanowi prosty sposób sprawdzenia wydajności i skalowalności różnych aplikacji i usług internetowych.
2.Oracle Functional Testing for Web Applications: program umożliwia testowanie funkcjonalne aplikacji i usług internetowych. Jego moduł transakcyjny upraszcza automatyczne generowanie skryptów testowych oraz umożliwia automatyzację najbardziej złożonych aplikacji internetowych i powiązanych rozwiązań technicznych już w konfiguracji standardowej w celu sprawdzenia wydajności pracy z aplikacją przez użytkownika.
3.Oracle Test Manager for Web Applications: ułatwia użytkownikom zarządzanie procesem testowania aplikacji internetowych i oferuje pełny zakres funkcji testowania — użytkownik może zdefiniować wymagania testowe, określić i wykonać testy ręcznie lub automatycznie w celu sprawdzenia tych wymagań, a następnie zarządzać wykrytymi podczas tych testów usterkami.
Pakiet Oracle Application Testing Suite oferuje wspólne środowisko skryptowe dla testów funkcjonalnych i obciążeniowych, aby ułatwić proces testowania i skrócić czas wykonywania testów nawet o 50%. W pakiecie zawarty jest również akcelerator testów funkcjonalnych i obciążeniowych dla systemu Siebel CRM.

Więcej informacji o aplikacjach

Oracle Enterprise Manager - http://www.oracle.com/enterprise_manager/index.html

Oracle Load Testing for Web Applications - http://tinyurl.com/54venk

Oracle Functional Testing for Web Applications - http://tinyurl.com/5f3wrf

Oracle Test Manager for Web Applications - http://tinyurl.com/5qub8h

To powinno Cię zainteresować