Selena – bezpłatny system monitoringu dostępności serwisów WWW

Selena – bezpłatny system monitoringu dostępności serwisów WWW
Grupa Allegro udostępniła Selenę – bezpłatny system monitoringu dostępności serwisów WWW. System Selena służy m. in. do ciągłego badania czasów i kodów odpowiedzi stron internetowych. Monitoring może odbywać się z wielu geolokalizacji, a wyniki prezentowane są na przejrzystych panelach informacyjnych, pozwalających szybko zauważyć potencjalne problemy.
Selena jest drugim projektem open source zaprezentowanym przez Grupę Allegro. Latem ubiegłego roku GA przedstawiła narzędzie do zarządzania infrastrukturą serwerową Ralph. 
 
Selena daje możliwość monitoringu serwisów z dowolnej geolokalizacji. Realizowane jest to za pomocą aplikacji Selena-agent, która dzięki małym wymaganiom sprzętowym nie potrzebuje do działania „potężnego” serwera. 
 
Prezentacja wyników odbywa się na dashboardach, takich jak np. „Wszystko”, „Tylko z problemami” czy „Tylko serwisy Corowe”. Użytkownik może też definiować własne dashboardy, podając nazwę i wybierając serwisy, które mają się na takim dashboardzie pokazywać. 
 
Użytkownik systemu Selena ma także możliwość korzystania z widoku szczegółowego serwisu, na którym dostępne są wykresy z czasami odpowiedzi z ostatniej godziny (dla każdego z agentów oddzielnie), konfiguracja monitoringu danego serwisu (np. wystąpienie jakich słów kluczowych w zwracanej treści strony jest badane, jakie są dodatkowe parametry wywołania – takie jak np. useragent, referer), pełna historia próbek z wszystkimi mierzonymi wartościami (czas i kod odpowiedzi, czas nawiązania połączenia, prędkość przesyłania danych itp.)
 
Wśród innych istotnych cech Seleny znajdują się: 
 
  • możliwość monitorowania wystąpienia słów kluczowych w zwracanej treści,
  • możliwość definiowania różnych parametrów wywołania dla serwisu, takich jak: referer, useragent, parametry POST i GET,
  • obsługa prostej autentykacji po http, takiej jak: basic, digest czy NTLM,
  • gromadzenie pełnej historii próbek przez 7 dni; dalej historia jest uśredniana i archiwizowana,
  • możliwość generowania prostego raportu zawierającego wykaz próbek (per serwis lub dla wszystkich serwisów), których status jest inny niż „OK”.
 
„Zadaniem Seleny jest wczesne wykrywanie problemów z serwisami WWW i informowanie o nich. Założenia i działanie systemu są proste, podobnie jak interfejs użytkownika. Ponieważ Selena jest narzędziem bezpłatnym, mogą z niego korzystać wszyscy” – podsumowuje Andrzej Jankowski, Python Developer z Grupy Allegro.
 
Na stronie  https://github.com/allegro/selena można znaleźć informacje i aktualności związane z projektem Selena, w tym kod źródłowy.  
 
 

To powinno Cię zainteresować