Taskwarrior - zarządanie zadaniami w linii komend

To powinno Cię zainteresować