ISTQB® Agile Tester. Aktualizacja sylabusa

ISTQB® Agile Tester. Aktualizacja sylabusa
Na stronach SJSI pojawiła się nowa wersja sylabusa oraz zestaw przykładowych pytań egzaminacyjnych dla poziomu Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy Agile - Tester Zwinny.

Co się zmieniło w sylabusie i w zestawie przykładowych pytań egzaminacyjnych?

  • poprawiono tłumaczenie sylabusa,
  • zaktualizowano terminy zgodnie z ich aktualnym brzmieniem w słowniku terminów testowych ISTQB®,
  • zaktualizowano nazwy i numery wersji sylabusów, do których są odwołania w dokumencie,
  • zmieniono zapisy dotyczące praw autorskich do sylabusa.

Wśród nowo opublikowanych dokumentów znajdują się

  • ISTQB® Certyfikowany Tester - Poziom podstawowy Agile - Tester Zwinny - Sylabus, wersja: 1.0.3. (2022), data: 14.11.2022,
  • ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom podstawowy Agile – Tester Zwinny – Przykładowe pytania, wersja: ga2014.pl2014, data: 27.10.2014,
  • ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom podstawowy Agile – Tester Zwinny - Sylabus MOBI, wersja: 1.0.3, data: 15.10.2022,
  • ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom podstawowy Agile – Tester Zwinny – Sylabus EPUB, wersja: 1.0.3, data: 15.10.2022.
Źródła:
https://www.facebook.com/SjsiOrg/photos/a.539403516080554/5714646381889549/
https://sjsi.org/ist-qb/do-pobrania/

To powinno Cię zainteresować