Opłata za wpis do SCR ISTQB®

SJSI pobierze opłatę za wpis do SCR ISTQB®
SCR (Succesful Candidate Register) to prowadzony przez ISTQB® dobrowolny rejestr certyfikatów. Od 01.09.2021 SJSI będzie pobierało opłatę za wpis do niego.

Rejestr znajduje się na stronie: http://scr.istqb.org

Obecność w rejestrze jest dobrowolna i nie wszyscy posiadacze certyfikatów automatycznie się w nim pojawiają.

W rejestrze są widoczne takie dane jak:

  • Twoje nazwisko;
  • Twój poziom certyfikatu (np. CTFL);
  • Data certyfikacji;
  • Jednostka certyfikująca;
  • Kraj, w którym wydano certyfikat;
  • Numer certyfikatu (częściowo maskowany dla celów bezpieczeństwa);
  • Data wygaśnięcia (jeśli dotyczy).

Usługa dodania certyfikatu do ISTQB® SCR jest bezpłatna tylko do 31 sierpnia. Od 1 września 2021 wpis certyfikatu do bazy będzie się wiązał z kosztem 61,50 zł.

Źródła:
https://sjsi.org/scr/

To powinno Cię zainteresować