Testowanie po gruzińsku

Testowanie po gruzińsku. Jak GeoSTQB promuje równość płci
Co się dzieje, gdy na rynku, który nie kojarzy nam się z IT, rozpoczynasz promować testowanie i zaczynasz mówić o równości płci? O tym, jak gruzińskie ISTQB® działa na rzecz wspierania kobiet w IT.

W świecie technologii różnica między płciami była i nadal jest tematem dyskusji. Organizacje takie jak gruzińskie ISTQB® (GeoSTQB), jedna z 68 rad członkowskich ISTQB®, działają na rzecz rozwiązania tego problemu. To podróż pełna wytrwałości, determinacji i wizji zrównoważonego świata technologii, w którym każdy ma równe szanse, aby wnieść swój wkład i coś zmienić.

Utworzenie GeoSTQB miało miejsce w 2019 roku w czasie, gdy dziedzina zapewniania jakości nie wydawała się szczególnie ciekawa dla nikogo na lokalnym rynku. Sam zawód nie cieszył się dużym zapotrzebowaniem z biznesowego punktu widzenia, a ci, którzy początkowo rozpoczynali karierę jako specjaliści ds. kontroli jakości, chętnie przechodzili na inne stanowiska. W tym też czasie kilku kolegów z różnych firm wspólnie zdecydowało, że należy zmienić istniejącą sytuację w tej dziedzinie. Ich celem było m.in. zwiększenie atrakcyjności testowania, wykazanie jego skuteczności i przydatności dla firm, wprowadzenie światowych trendów na lokalny rynek dla aspirujących młodych profesjonalistów oraz zapewnienie wsparcia edukacyjnego.

Oprócz stworzenia od podstaw społeczności i aktywnego wspierania kierunku zapewniania jakości w kraju zespół zdecydował się przyjąć też rolę oficjalnego przedstawiciela ISTQB® w Gruzji. Wysiłki na rzecz tworzenia lokalnej społeczności objęły także centra szkoleniowe, w wyniku czego powstało aż 10 dostawców szkoleń oferujących szkolenia w zakresie testowania oprogramowania. Była to duża zmiana w stosunku do początkowego braku zainteresowania.

Firmy zaczęły szukać wsparcia w kilku obszarach:

  • pomoc w znalezieniu wykwalifikowanych specjalistów do zespołów ds. kontroli jakości, głównie na stanowiska starszych i doświadczonych testerów
  • wytyczne ustanawiania procesów dla działań związanych z zapewnianiem jakości. 

Na początku 2020 r. gruzińska Agencja ds. Innowacji i Technologii uruchomiła istotny program mający na celu edukację 3000 specjalistów w dziedzinie technologii. Celem projektu było zapewnienie bezpłatnych kursów połączonych z dofinansowaniem pomyślnego podejścia do egzaminu przez każdego uczestnika. Dzięki ścisłej współpracy z organizatorami udało się włączyć obszar kontroli jakości do tego programu. Program obejmował zarówno ścieżki testów manualnych, jak i automatycznych. Ostatecznie każdy uczestnik otrzymał możliwość przystąpienia do egzaminów ISTQB® przy wsparciu finansowym organizacji.

Z biegiem czasu popyt wzrósł zarówno ze strony przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych, co było widoczne w rosnącej liczbie ofert pracy i rozwoju społeczności członków zarządu. Ta społeczność, która powstawała od zera, obecnie rozrosła się i obejmuje 3,6 tys. obserwujących.

Różne narody wciąż borykają się z odrębnymi problemami związanymi z dysproporcjami płci między kobietami i mężczyznami, a każde z nich ma swoje własne, specyficzne niuanse. Gruzja nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wszechobecne na całym świecie stereotypy dotyczące zaangażowania kobiet w dziedzinach IT mogą mieć nawet silniejszy wpływ w niektórych, tradycyjnych regionach. Chociaż w kraju nie ma oficjalnych statystyk dotyczących różnic między płciami, ludzie z GeoSTQB uznali za niezbędne uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację na rynku kontroli jakości, obejmującą więcej niż tylko dysproporcje między płciami. W związku z tym, od 2020 r. przeprowadzano kompleksowe badania wśród całej społeczności. GeoSTQB podjęła aktywną rolę w szeregu programów poświęconych wspieraniu kobiet w sektorze technologicznym, które w szczególności dostosowały się do zasad wzmacniania pozycji kobiet i inicjatywy ONZ dotyczącej kobiet, której celem jest zwiększanie równości płci w miejscach pracy, na rynkach i w społecznościach. 

Kolejnym znaczącym przedsięwzięciem był rozpoczęty w 2021 roku projekt „Educate 500 Women in Tech”, którego organizatorami są UN Women, Rząd Norwegii oraz Uniwersytet Biznesu i Technologii. Inicjatywa ta miała na celu wyłonienie beneficjentów z różnych regionów kraju, zapewniających edukację w sześciu różnych obszarach technologicznych. Uczestnicy w pakiecie otrzymali także naukę języka angielskiego oraz możliwość wzięcia udziału w szkoleniu w celu udoskonalenia takich umiejętności jak pitching, przygotowanie prezentacji i umiejętności miękkie. Docelowo program umożliwił odbywanie staży i zatrudnienie w firmach partnerskich. 

Zaangażowanie GeoSTQB w niwelowanie różnic między płciami jest widoczne w licznych inicjatywach mających na celu wspieranie kobiet. Odegrało ono kluczową rolę w tworzeniu możliwości, zapewnianiu zasobów i tworzeniu platform, które ułatwiają kobietom osiągnięcie sukcesu w branży technologicznej.

Źródła:
https://www.istqb.org/news/posts/georgian-testing-qualification-board-geostqb-interview

To powinno Cię zainteresować