World Usability Day 2023

World Usability Day 2023
Dziś (9.11) obchodzimy międzynarodowy dzień użyteczności. Tegoroczne hasło to "Collaboration and Cooperation".

Światowy Dzień Usability (WUD) obchodzony jest co roku w celu promowania wartości takich jak użyteczność, inżynieria użyteczności, projektowanie zorientowane na użytkownika, projektowanie uniwersalne oraz prawo każdego użytkownika, aby dostawać rzeczy, które działają lepiej. Dzień ten co roku ma inny temat przewodni. 

Organizatorzy WUD stawiają sobie zadania dbałości o użyteczność. 

Błąd ludzki to błędne określenie. Dzisiejsza technologia jest po prostu zbyt trudna w użyciu. Telefon komórkowy powinien być tak łatwy w obsłudze, jak klamka do drzwi. Aby uczłowieczyć świat, który wykorzystuje technologię jako infrastrukturę dla edukacji, opieki zdrowotnej, administracji publicznej, komunikacji, rozrywki, pracy i innych obszarów, musimy uzgodnić rozwój technologii w sposób, który przede wszystkim służy ludziom. 

Technologia powinna poprawiać nasze życie, a nie zwiększać stres lub powodować poczucie zagrożenia poprzez zły design lub słabą jakość. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby ta technologia była skuteczna, wydajna, satysfakcjonująca i niezawodna oraz aby mogła być stosowana przez wszystkich ludzi. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z niepełnosprawnością, ponieważ technologia może poprawić ich życie, umożliwiając im pełne uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i obywatelskim. Technologia powinna być rozwijana ze świadomością, że istoty ludzkie mają pewne ograniczenia. 

Błąd ludzki wystąpi, jeśli technologia nie będzie zarówno łatwa w użyciu, jak i łatwa do zrozumienia. Musimy ograniczyć błędy ludzkie wynikające ze złego projektu. Potrzebny jest wspólny, skoordynowany wysiłek, aby opracować niezawodną, łatwą w użyciu technologię, która będzie służyć ludziom we wszystkich aspektach ich życia, w tym w edukacji, zdrowiu, administracji, prywatności, komunikacji, pracy i rozrywce. Musimy umieścić ludzi w centrum projektowania, zaczynając od ich potrzeb i pragnień, a kończąc na technologii, która przyniesie korzyści nam wszystkim. 

Tegoroczne hasło można przetłumaczyć na polski jako „Współpraca i kooperacja”. Aby rozwiązać największe problemy świata, wszyscy musimy współpracować. W 2023 roku celem jest skupienie się na wspólnej pracy nad tworzeniem rozwiązań, zarówno globalnych, jak i lokalnych. Organizatorzy zachęcają do połączenia naszej pracy z wielkimi problemami świata i zorientowaniem się na Cele Zrównoważonego Rozwoju zdefiniowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (SDGS). 

Lista tegorocznych wydarzeń tutaj.

To powinno Cię zainteresować