#użyteczność

Nowi trenerzy w zespole testerzy.pl

Tym razem w kadrze naszych trenerów powitaliśmy aż czterech doświadczonych testerów, którzy już czekają na przeprowadzenie z Wami pierwszych szkoleń.

Defekt logo

Defekty użyteczności i czytelności wizualnej należą do jednych z mniej cenionych i rzadko uważanych za warte poprawienia. Co, jeśli zgłoszenie dotyczy logo?

World Usability Day 2023

Dziś (9.11) obchodzimy międzynarodowy dzień użyteczności. Tegoroczne hasło to "Collaboration and Cooperation".

e-IC 2.0 nowy system zakupowy

Zakup biletów w Intercity to inny poziom doświadczania użytkownika systemu (ang. User Experienced by System). Właśnie ruszyła nowa wersja beta serwisu. Możesz im pomóc.

Szerokie testy cech oprogramowania. Case study

Takie projekty to my lubimy! Klient zlecił nam całościowe testy platformy streamingowej w obszarze testów z użytkownikami, testowanie dostępności wg WCAG oraz testy bezpieczeństwa w oparciu o OWASP Top 10. Oto co zrobiliśmy.

Czego wymagamy od użytkowników?

W ramach opracowania o wykluczeniu poznawczym Microsoft określił 5 rzeczy, jakich wymagamy od naszych użytkowników. Z jednej strony pozwala nam to lepiej obsłużyć ich potrzeby, ale również pozwala zobaczyć, w jakich obszarach mogą mieć oni problemy z realizacją swojego celu.

Projektowanie włączające dla wykluczonych poznawczo

Budowanie rozwiązań dostępnych również dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest takim samym obowiązkiem jak dostosowywanie oprogramowania do użycia przez osoby niewidome czy głuche. Microsoft wykonał w tym kierunku ważny krok.

Komunikat: "Za utrudnienia przepraszamy"

Przeniesione z urzędów do świata Internetu określenie "przepraszamy za utrudnienia", tak jak w realu również tu przynosi skutek odwrotny do pożądanego. Czy taki komunikat jest użyteczny?

Prawo Conway'a w testowaniu

Jak w testowaniu wykorzystać prawo określające podobieństwo architektury oprogramowania do architektury organizacji?

Workaround a użyteczność

Workaround, czyli obejście rzadko bywa użyteczny, ale można, a nawet trzeba przymknąć na to oko. Jeśli jednak workaround staje się funkcją, to jego użyteczność musi zostać oceniona.