Scrum Guide - Przewodnik po Scrumie 2016

Scrum Guide - Przewodnik po Scrumie 2016
Zmiany w Scrum Guide może nie są na pierwszy rzut oka znaczące, ale są kluczowe dla wielu członków zespołu. Możemy zobaczyć uzasadnienie dla zmian przedstawione przez samych autorów Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda.

Dlaczego zmiany są takie ważne w opinii Tomka Włodarka - tłumacza polskiej wersji przewodnika - "Czytając The New New Product Development Game Takeuchiego i Nonaki potwierdziłem, że o sukcesie zespołu nie stanowi dobór narzędzi czy procesu, a przede wszystkim nastawienie. Nastawienie pozwalające zespołowi przeć do przodu i poszukiwać nowych sposobów osiągania celów wbrew, a może dzięki napotykanym trudnościom. Nastawienie, które poprzez zaufanie pozwala działać samoorganizacji i oddolnej inteligencji.

Wartości - zaangażowanie, otwartość, odwaga, skupienie, poszanowanie - dają Scrumowi grunt. Wartości powodują, że praktyki nabierają znaczenia i stają się emanacją idei a nie ideą czy celem samym w sobie. Co ciekawe, mimo, że każdy z nas inaczej interpretuje te słowa, mogą one z powodzeniem stanowić podstawę działania każdego zespołu, wytyczać ramy interakcji pomiędzy członkami zespołu, oraz pomiędzy zespołem a jego otoczeniem. Dlatego tak bardzo cieszy mnie każda dyskusja o wartościach, tym razem prowokowana przez zapisy dokumentu będącego oficjalną wykładnią Scruma."

Zakres zmian względem wersji 2013.

Została dodana sekcja poświęcona Wartościom Scruma. Gdy Zespół Scrumowy przyjmie wartości zaangażowania, odwagi, skupienia, otwartości i poszanowania i postępuje zgodnie z nimi, do życia powoływane są filary Scruma – przejrzystość, inspekcja i adaptacja, tworząc atmosferę zaufania pomiędzy wszystkimi współpracującymi osobami. Członkowie Zespołu Scrumowego odkrywają te wartości i uczą się ich pracując z wydarzeniami, rolami i artefaktami Scruma. Powodzenie w wykorzystaniu Scruma zależy od biegłości postępowania zgodnie z tymi pięcioma wartościami. Wszyscy osobiście zobowiązują się osiągać cele Zespołu Scrumowego. Członkowie Zespołu Scrumowego mają odwagę postępować właściwie i przezwyciężać trudności. Wszyscy skupiają się na pracy w Sprincie i celach Zespołu Scrumowego. Zespół Scrumowy i jego interesariusze zgadzają się pozostawać otwartymi na wszystkie aspekty wykonywanej pracy i związane z nią wyzwania. Członkowie Zespołu Scrumowego wzajemnie respektują swoje prawo do bycia niezależnymi, kompetentnymi ludźmi.

Nowa wersja Scrum Guide >>

Obrazek z Pixabay >>

To powinno Cię zainteresować