#użytkownik

Ocena jakości oprogramowania

Kto, jak i w jakich okolicznościach powinien oceniać czy oprogramowanie jest dobrej, czy też złej jakości?

Prościej znaczy lepiej

Upraszczanie interfejsów i upraszczanie komunikacji może pomagać użytkownikom lepiej zrozumieć produkt.

Testowanie akceptacyjne

Odbiór i akceptacja oprogramowania to jeden z najważniejszych kamieni milowych w projekcie. To moment, kiedy otrzymamy potwierdzenie (albo negację), że dostarczyliśmy właściwe rozwiązanie.