#użytkownik

Projektowanie uniwersalne

911
Stworzenie uniwersalnej przestrzeni lub produktu było od zawsze marzeniem projektantów. Czy jednak możemy stworzyć projekt, który będzie możliwy do użytkowania przez wszystkich? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć filozofia projektowania uniwersalnego.

Błąd systemu – Polska

1034
Sformułowanie "błąd systemu" używane jest w Polsce w jednym przypadku, kiedy trzeba przykryć niekompetencję urzędniczą.

Testowanie użyteczności z przykładami

1909
Testy użyteczności definiuje się jako metodę oceny produktu poprzez testowanie go na potencjalnych odbiorcach. Jest to również weryfikacja pewnych atrybutów niefunkcjonalnych oprogramowania w klasycznym ujęciu przedstawionym w sylabusie ISTQB.

Ocena jakości oprogramowania

2937
Kto, jak i w jakich okolicznościach powinien oceniać czy oprogramowanie jest dobrej, czy też złej jakości?

Prościej znaczy lepiej

2150
Upraszczanie interfejsów i upraszczanie komunikacji może pomagać użytkownikom lepiej zrozumieć produkt.

Testowanie akceptacyjne

9762
Odbiór i akceptacja oprogramowania to jeden z najważniejszych kamieni milowych w projekcie. To moment, kiedy otrzymamy potwierdzenie (albo negację), że dostarczyliśmy właściwe rozwiązanie.