#użytkownik

Testowanie użyteczności z przykładami

1583
Testy użyteczności definiuje się jako metodę oceny produktu poprzez testowanie go na potencjalnych odbiorcach. Jest to również weryfikacja pewnych atrybutów niefunkcjonalnych oprogramowania w klasycznym ujęciu przedstawionym w sylabusie ISTQB.

Ocena jakości oprogramowania

2672
Kto, jak i w jakich okolicznościach powinien oceniać czy oprogramowanie jest dobrej, czy też złej jakości?

Prościej znaczy lepiej

2034
Upraszczanie interfejsów i upraszczanie komunikacji może pomagać użytkownikom lepiej zrozumieć produkt.

Testowanie akceptacyjne

8520
Odbiór i akceptacja oprogramowania to jeden z najważniejszych kamieni milowych w projekcie. To moment, kiedy otrzymamy potwierdzenie (albo negację), że dostarczyliśmy właściwe rozwiązanie.