Testowanie użyteczności z przykładami

Testowanie użyteczności z przykładami
Testy użyteczności definiuje się jako metodę oceny produktu poprzez testowanie go na potencjalnych odbiorcach. Jest to również weryfikacja pewnych atrybutów niefunkcjonalnych oprogramowania w klasycznym ujęciu przedstawionym w sylabusie ISTQB.

Poniżej artykuł Kamila Urbańskiego o testach użyteczności. Zapraszamy do lektury.

Pobierz materiał w PDF.

 

Literatura:

Powiązane usługi

To powinno Cię zainteresować