100-lecie odzyskania niepodległości

100-lecie odzyskania niepodległości
Życzymy Polsce kolejnych setek lat bycia niepodległą!

10x100, czyli dziesięć postulatów na 100-lecie odzyskania niepodległości.

Na wolność patrzymy z różnej perspektywy. Możemy ją podzielić na mniejsze obszary dla każdej z dziedzin gospodarki, które bardziej lub mniej jej dotyczą. Nasza testerska perspektywa jest może i wąska, ale reprezentuje głos szerszej branży informatycznej, a ta stanowi ważną gałąź gospodarki. Na 100-lecie odzyskania niepodległości życzymy sobie , ale i postulujemy o poprawienie prawa, które pomoże rozwinąć IT, a także wzmocnić naszą wolność.

Niepodległość to nie tylko wolność polityczna, ale i gospodarcza. Dobrze rozwijająca się gospodarka jest jednym z filarów zachowania niepodległości. Bogaty kraj to więcej sprzymierzeńców, silna armia i pieniądze, za które można kupić wszystko. To nie tajemnica, że z bogatymi, silnymi krajami liczą się wszyscy, a słabych się ignoruje i podbija. 

Oto dziesięć postulatów, które mogą dać szansę na pełniejszy rozwój naszej branży oraz przyczynić się do zwiększenia siły gospodarczej Polski.

  1. Obniżenie kosztów pracy na rzecz zwiększenia pensji netto.

  2. Wprowadzenie bardziej elastycznych form zatrudniania pracowników. Na tzw. rynku pracownika ten kto daje uczciwą pracę i płacę będzie miał kim obsadzić stanowiska, kto tych zasad nie przestrzega, będzie miał z tym kłopot.

  3. Redukcja biurokracji i obowiązków sprawozdawczych.

  4. Zredukowanie obciążeń podatkowych towarów i usług.

  5. Uproszczenie prawa- tak, aby stało się jasne i nie wymagało interpretacji.

  6. Niezmienność prawa dająca pewność i stabilizację dla rozwoju gospodarki.

  7. Zbudowanie prawdziwie cyfrowej Polski.

  8. Redukcja zakazów, takich jak np. zakaz handlu w niedzielę.

  9. Przetargi publiczne bardziej dostępne dla polskich firm informatycznych.

  10. Zaprzestanie nieuzasadnionej ekonomicznie nacjonalizacji gospodarki.

 

Oczywiście 10 postulatów do rządzących w pewnej mierze prowadzi do obniżenia przychodów budżetowych. Jednak stabilne, jasne prawo to zachęta dla przedsiębiorców do inwestowania na danym rynku, a w konsekwencji większe dochody państwa. Dla podatnika mniej opresyjny aparat skarbowy i prostsze prawo to też mniej urzędników i mniejsze koszty ich utrzymania.

 
 

To powinno Cię zainteresować