Akademia Testerska

Akademia Testerska
Zapraszamy na Akademię Testerską, czyli cykl bezpłatnych warsztatów prowadzonych przez doświadczonych testerów z PGS Software.
 

Czym jest Akademia?

Akademia Testerska to ponad 20 godzin zajęć z ekspertami w swojej dziedzinie. Najlepsi fachowcy przekażą Ci krok po kroku kluczową wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci rozwinąć skrzydła w testowaniu automatycznym.

 

Kiedy?

Kurs rozpocznie się 18 lutego 2017. Spotykamy się w soboty:

 • 18.02.2017
 • 04.03.2017
 • 18.03.2017
 • 01.04.2017

 

Gdzie?

W siedzibie PGS Software w Rzeszowie: ul. Generała Maczka 6

 

Jak się zapisać?

Wypełnij formularz na stronie http://softwaretalks.pl/events/event/akademia-testerska-w-rzeszowie/, a organizatorzy skontaktują się z Tobą!

Zapisy potrwają do 31 stycznia. Informację o tym, czy zostałeś zakwalifikowany otrzymasz do 7 lutego.

Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zdecydowania o zaproszeniu wybranych osób na warsztaty.

 

Tematyka spotkań

Spotkanie 1

 • Testowanie w procesie SDLC
 • QC/QA – co robi tester w projekcie
 • Proces testowy
 • Cykl życia błędu
 • Modele wytwarzania oprogramowania – SCRUM
 • Wprowadzenie – rola automatycznych testów, ich rodzaje oraz koszty realizacji
 • Tworzenie środowiska pracy w oparciu o JDK Java 1.8 oraz IDE IntelliJ
 • Pierwszy projekt, klasa i program w Javie, kompilacja i uruchomienie
 • Podstawy programowania w języku Java
 • Typy danych, operatory i ich priorytety
 • Standardy i konwencje w języku Java
 • Instrukcje warunkowe i pętle
 • Debugowanie
 • Tablice

 

Spotkanie 2

 • Git – postawy, konto github, SourceTree, gałęzie
 • Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo
 • Konstruktory, tworzenie obiektów klasy i inicjalizacja tablic
 • String – operacje na stringach, funkcje biblioteczne
 • Modyfikatory dostępu: public, private, protected
 • Podział klas na pakiety – package
 • Typ wyliczeniowy – enum
 • Porównywanie obiektów
 • Pętla for/in (foreach)
 • Kompozycja i dziedziczenie
 • Słowo kluczowe final
 • Klasy i metody abstrakcyjne
 • Interfejsy, klasy wewnętrzne
 • Generyczność – tworzenie typów generycznych
 • Kolekcje: ArrayList, LinkedList, HashMap, HashSet
 • Obsługa błędów za pomocą wyjątków
 • Operacje na plikach, zapis i odczyt danych
 • Properties – repozytorium danych konfiguracyjnych

 

Spotkanie 3

 • Maven – tworzenie projektu, dodawanie zależności
 • JUnit – testy jednostkowe, asercje i adnotacje
 • TestNG – testy, adnotacje, zbiory testów i dostarczanie danych
 • Unitils – Reflection Assert – porównywanie obiektów
 • Selenium WebDriver – wprowadzenie i utworzenie projektu
 • Nawigacja oraz inne podstawowe operacje dostarczane przez WebDriver
 • WebElement – szukanie elementów, podstawowe operacje i właściwości
 • Firefox + Firebug + FirePath –> lokatory z XPath i CSS selectors
 • Typowe operacje na różnych kontrolkach
 • PageObject i PageFactory

 

Spotkanie 4

 • BDD – Cucumber
 • struktura projektu i potrzebne zależności
 • Given, When, Then, And
 • Feature, Background, Scenario, Scenario Outline, @tags
 • JUnit Runner, maven profile runner
 • @Before, @After
 • Dependency Injection – PicoContainer
 • Continuous Integration CI z wykorzystaniem narzędzia – Jenkins
 • Wprowadzenie, instalacja
 • Konfiguracja kont użytkowników
 • Instalacja dodatków
 • Tworzenie i uruchamianie job’ów
 • Publikowanie raportów
 • Wzorce projektowe – dobre praktyki przy tworzeniu automatycznych testów

 

 

testerzy.pl są patronem medialnym Akademii Testerskiej. Zapraszamy!

 

 

To powinno Cię zainteresować