Zaproszenie do składania oferty na stworzenie analizy rynku testerskiego na świecie

Zaproszenie do składania oferty na stworzenie analizy rynku testerskiego na świecie
Firma 21CN (właściciel testerzy.pl) zaprasza firmy świadczące analizy testowania oprogramowania na rynkach zagranicznych do złożenia oferty na napisanie raportu o możliwej skuteczności eksportowania usług testowania oprogramowania.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Działania 6.1 PO Innowacyjna Gospodarka.

Termin realizacji usługi określony jest na okres od 01.08.2009 do 25.08.2009.

Cel:
            Celem projektu jest wprowadzenie na rynek zagraniczny usług z zakresu testowania oprogramowania oferowanych przez Wnioskodawcę. Dzięki środkom pomocowym Działania 6.1 PO IG w pierwszym etapie zostanie przygotowany Plan rozwoju eksportu usług testerskich oraz określenie stopnia w jakim przedsięwzięcie ma szansę osiągnięcia sukces komercyjny na rynkach zagranicznych

Zakres świadczonych usług powinien obejmować:

•    Analizę obecnego stanu firmy 21CN i jej potencjału eksportowego.
•    Wykonanie raportu pisemnego zawierającego:

  • określenie rynków docelowe dla usług testerskich
  • działania niezbędne do podjęcia w celu realizacji przedsięwzięcia
  • analizę konkurencyjności usług oferowanych przez Wnioskodawcę
  • opis bieżącej sytuacji oraz prognoz rozszerzenia działalności
  • analizę SWOT
  • wielkość kosztów
  • wstępny harmonogram
  • i w końcu rekomendację dla projektu

 

Wymagania:
•    Przynajmniej 3 letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania.
•    Współpraca z zagranicznymi kontrahentami (przynajmniej dwoma) i międzynarodowymi korporacjami.
•    Znajomość zagranicznego rynku testowania oprogramowania.
•    Znajomość specyfiki eksportu usług.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
•    Cena: 60%
•    Doświadczenie w testowaniu: 30%
•    Doświadczenie w analizowaniu rynku: 10%

Oferowana cena powinna dotyczyć wykonania pełnego raportu.

Termin składania ogłoszeń upływa w dniu 5 sierpnia 2009r.

Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres kontakt@testerzy.plTo powinno Cię zainteresować