Zaproszenie do składania oferty na stworzenie analizy rynku testerskiego na świecie

Zaproszenie do składania oferty na stworzenie analizy rynku testerskiego na świecie
Firma 21CN (właściciel testerzy.pl) zaprasza firmy świadczące analizy testowania oprogramowania na rynkach zagranicznych do złożenia oferty na napisanie raportu o możliwej skuteczności eksportowania usług testowania oprogramowania.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Działania 6.1 PO Innowacyjna Gospodarka.

Termin realizacji usługi określony jest na okres od 01.08.2009 do 25.08.2009.

Cel:
            Celem projektu jest wprowadzenie na rynek zagraniczny usług z zakresu testowania oprogramowania oferowanych przez Wnioskodawcę. Dzięki środkom pomocowym Działania 6.1 PO IG w pierwszym etapie zostanie przygotowany Plan rozwoju eksportu usług testerskich oraz określenie stopnia w jakim przedsięwzięcie ma szansę osiągnięcia sukces komercyjny na rynkach zagranicznych

Zakres świadczonych usług powinien obejmować:

•    Analizę obecnego stanu firmy 21CN i jej potencjału eksportowego.
•    Wykonanie raportu pisemnego zawierającego:

  • określenie rynków docelowe dla usług testerskich
  • działania niezbędne do podjęcia w celu realizacji przedsięwzięcia
  • analizę konkurencyjności usług oferowanych przez Wnioskodawcę
  • opis bieżącej sytuacji oraz prognoz rozszerzenia działalności
  • analizę SWOT
  • wielkość kosztów
  • wstępny harmonogram
  • i w końcu rekomendację dla projektu

 

Wymagania:
•    Przynajmniej 3 letnie doświadczenie w testowaniu oprogramowania.
•    Współpraca z zagranicznymi kontrahentami (przynajmniej dwoma) i międzynarodowymi korporacjami.
•    Znajomość zagranicznego rynku testowania oprogramowania.
•    Znajomość specyfiki eksportu usług.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
•    Cena: 60%
•    Doświadczenie w testowaniu: 30%
•    Doświadczenie w analizowaniu rynku: 10%

Oferowana cena powinna dotyczyć wykonania pełnego raportu.

Termin składania ogłoszeń upływa w dniu 5 sierpnia 2009r.

Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres kontakt@testerzy.pl6618

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
10-12
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować