Czy system do liczenia głosów podczas wyborów jest naprawdę gotowy?

Czy system do liczenia głosów podczas wyborów jest naprawdę gotowy?
Po wpadkach podczas wyborów samorządowych 2014 chyba nikt nie ma pełnego zaufania do systemów informatycznych kupowanych przez PKW. Pisaliśmy o tym wielokrotnie, ale warto do tego wrócić w kontekście wyborów 2015.

Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński i sekretarz PKW, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Beata Tokaj zapewnili, że system informatyczny przeszedł z powodzeniem testy i jest gotowy na wybory. Czy w związku z tym powinniśmy w tym roku obawiać się zakłóceń w działaniu funkcjonalności i wydajności systemów informatycznych? TAK. Przedstawiciele PKW / KBW przyznali, że przeprowadzili... dwa testy! Kluczowy dla funkcjonowania demokratycznego państwa system informatyczny przeszedł jedynie dwudniowe testy. To mniej więcej tyle ile testuje się prostą stronę internetową.

 

Słowa o jakości systemu informatycznego od 10:00.

[aktualizacja 1]

W komentarzu do powyższej informacji wywiązała się ciekawa dyskusja. Poniżej prezentujemy jej główne punkty.

Dlaczego na stronie PKW jest tak mało informacji o samym systemie?

Może dlatego, że jest to system ważny dla bezpieczeństwa Państwa? Bez względu na wagę systemu, jeśli wydatkowane są na niego nasze środki to powinien być on transparentny, a każda wydana złotówka udokumentowana. Informacje wrażliwe dla systemu zawsze można ukryć.
 

A może informacji o systemie jest tak mało bo PKW / KBW robi go własnymi siłami?

Według informacji podawanych przez PKW / KBW system rzeczywiście był wykonany własnymi siłami, ale co to tak naprawdę znaczy? Czy infrastruktura serwerowa została zakupiona, czy posiłkowano się specjalistami od analizy biznesowej, projektowania systemów czy testów wydajnościowych? Jeśli NIE to tym bardziej należy się obawiać o jakość systemu. Jeśli TAK to powinien zostać ślad w zamówieniach publicznych i odbiorach prac.

 

System może jednak był testowany w inny sposób?

Na konferencji zostało podane, że system był wykorzystany podczas tegorocznych wyborów i referendum. Prawdopodobnie  system był miesiącami testowany na mniejszą skalę. Testy, o których mowa na konferencji to testy ogólnopolskie, gdzie zaangażowane są tysiące ludzi. Może więc doszło do przejęzyczenia, a wspomniane "dwa testy" to jedynie brak wiedzy Pani Tokaj? Może.
Jednak to, że system zadziałał w przypadku 3 pytań referendalnych i 10 kandydatów na prezydenta to nie to samo co zadziałać przy dziesiątkach tysięcy kandydatów na posłów i senatorów. Należy tu przesłać i przetworzyć znacznie większą ilość danych. Pewne ryzyko ciągle istnieje. Czy było to sumiennie testowane?
Nie wiadomo też nic na temat tego jak był wytwarzany system, a to już można interpretować jako utrudnienie w dostępie do informacji publicznej.

 

[aktualizacja 2]

Oficjalne komunikaty Krajowego Biura Wyborczego w temacie systemu WOW (systemu informatycznego „Wsparcia Organów Wyborczych”)

"Krajowe Biuro Wyborcze informuje, że Państwowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 19 października 2015 r. zapoznała się z wynikami testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemu informatycznego „Wsparcia Organów Wyborczych” (WOW), które przeprowadzone zostały odpowiednio w dniach 8, 15 i 16 października 2015 r. i przyjęła sprawozdanie z testów bez zastrzeżeń. Przeprowadzone testy wykazały poprawne działanie systemu WOW zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i wydajnościowym w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej wyborów zarówno na poziomie komisji obwodowych, jak i okręgowych komisji wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła do wiadomości, że w testach wydajnościowych udział wzięły wszystkie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, wszystkie gminy w Polsce, a także dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – placówki zagraniczne, w których przeprowadzone zostaną wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

Państwowa Komisja Wyborcza z zadowoleniem przyjęła informacje, że w trakcie testów wydajnościowych do systemu WOW wpłynęło 27 856 protokółów obwodowych, wszystkie protokoły zostały zaakceptowane i zatwierdzone na poziomie okręgowych komisji wyborczych, wszystkie okręgowe komisje wyborcze ustaliły testowo wyniki głosowania, testowo ustalono liczbę komitetów, które przekroczyły próg wyborczy, okręgowe komisje wyborcze prawidłowo ustaliły testowe wyniki wyborów oraz podział mandatów pomiędzy listy okręgowe, a także, że wszystkie okręgowe komisje wyborcze prawidłowo ustaliły też testowe wyniki głosowania i wyniki wyborów do Senatu. Komisja ustaliła również, że dodatkowo w trakcie testu wydajnościowego zweryfikowano wydajność modułu do raportowania frekwencji w dniu głosowania. Według przedstawionego na Komisji sprawozdania w trakcie testu złożono 25 839 meldunków o frekwencji w stałych obwodach głosowania w kraju, a wydajność systemu WOW zapewniona jest ze znacznym marginesem bezpieczeństwa.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła również bez zastrzeżeń informację na temat przebiegu audytu bezpieczeństwa systemu WOW. Krajowe Biuro Wyborcze po zakończeniu audytu przekaże jego wyniki do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z którą współpracuje od samego początku tworzenia systemu WOW w zakresie zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa aplikacji.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie wyników testów funkcjonalnych i wydajnościowych wyraziła zgodę na wykorzystanie systemu WOW w nadchodzących wyborach do Sejmu RP i Senatu RP. Równocześnie w ocenie Komisji model tworzenia nowego oprogramowania wspomagającego przeprowadzenie wyborów pod bezpośrednim nadzorem Krajowego Biura Wyborczego sprawdza się i przynosić zaczyna oczekiwane przez Państwową Komisję Wyborczą efekty."

W podsumowaniu:

  • 2 dni na testy wydajności,
  • 1 dzień na testy funkcjonalności.

Komunikat KBW >>

To powinno Cię zainteresować