Elektroniczne konto pacjenta - wdrożenie bez testów [sprostowanie]

Elektroniczne konto pacjenta - wdrożenie bez testów [sprostowanie]
W odpowiedzi na artykuł zawierający zarzuty odnośnie braku testów przy wdrożeniu projektu P1 otrzymaliśmy sprostowanie od Biura Prasowego Projektu P1.
 

Biuro prowadzone jest na podstawie umowy zawartej z CSIOZ, wynikającej z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nr CSIOZ-WZP.6151.30.2013. Publikujemy je w całości.

 

 

SPROSTOWANIE

 

W materiale opublikowanym przez Pana Michała Janczurę na portalu TOK FM, dotyczącym Projektu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” prowadzonego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia znalazło się szereg nieścisłości co do stanu realizacji Projektu, mogących wprowadzić potencjalnego czytelnika w błąd. 

Przede wszystkim przedstawiona w tytule materiału teza o braku testów Systemu P1 jest nieprawdziwa. 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, iż w związku z zaawansowanymi pracami dotyczącymi przygotowania do wdrożenia Projektu P1, w chwili obecnej w ramach realizacji Projektu P1 trwają intensywne testy związane z przygotowaniem stadium, tzw. wydania W01 Projektu.

Prowadzone testy dotyczą:

  • poprawności działania poszczególnych funkcjonalności systemów, 
  • bezpieczeństwa i kontroli zabezpieczeń systemów,
  • wydajności systemów, 
  • zgodności systemów z wymaganymi prawem rozwiązaniami związanymi m.in. z udogodnieniami dla osób niedowidzących czy poprawności wyglądu i działania interfejsu graficznego oraz zgodności działania z najpopularniejszymi na rynku przeglądarkami internetowymi,
  • procedur administratorskich, utrzymania.

 

 

O Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest jednostką budżetową, powstałą w 2000 roku i podlegającą Ministrowi Zdrowia, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-Zdrowie oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz socjologicznych, statystycznych i ekonomicznych.

Więcej informacji o instytucji na stronie: http://www.csioz.gov.pl.

 

O Projekcie P1

Projekt P1 ma na celu budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom administracji publicznej, przedsiębiorcom (m.in. podmiotom leczniczym, aptekom, praktykom lekarskim) 

i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Realizacja Projektu przyniesie poprawę jakości obsługi pacjentów, wynikającą z podniesienia jakości i dostępności informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego danych medycznych oraz usprawnienia obsługi pacjenta poprzez umożliwienie realizacji elektronicznych usług związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Więcej informacji o Projekcie P1 na stronie http://ezdrowie.gov.pl.

 
Uzyskana odpowiedź potwierdzona jest przez Pana Andrzeja Wąciora Z-ca Dyrektora CSIOZ ds. Teleinformatycznych.
 
 
 
 

Komentarz

W odpowiedzi na zarzut braku testów otrzymaliśmy odpowiedź, że testy są. Ponieważ uznaliśmy, że taka odpowiedź jest niepełna, poprosiliśmy o dodatkowe informacje:

  • odniesienie się do zarzutów ze strony Najwyższej Izby Kontroli,
  • skomentowanie głównego zarzutu, że ze względu na opóźnienia projektowe nie uda się przeprowadzić testów akceptacyjnych,
  • określenie, kiedy testy będą przeprowadzone w odniesieniu do aktualnego kalendarza projektowego,
  • informację, kto realnie prowadzi obecne testy - czy jest to CSIOZ czy też Wykonawcy,
  • czy istnieją dokumenty potwierdzające przeprowadzenie testów. Czy możemy uzyskać dostęp do tych dokumentów? Na stronie projektu brakuje aktualnych informacji o statusie projektu oraz dokumentów pokazujących zakres testów.
 
Otrzymaliśmy zapewnienie, że informacje zostaną nam dostarczone z początkiem przyszłego tygodnia. Dodatkowo projekt zaprosił nas do udziału w briefingu odnośnie statusu projektu, który odbędzie się w połowie sierpnia 2015.
 
Pojawiły się zarzuty, że nasze oskarżenia wymierzone są w konkretne firmy tworzące ten system i mają na celu ich dyskredytację. W artykule opublikowanym na stronach TOK FM główne zarzuty skierowane są pod adresem CSIOZ, błędów urzędniczych czy Ministerstw, które nie były w stanie przygotować odpowiednich aktów prawnych. Na kontekst projektowy stworzony przez ramy zamówienia nakładamy potencjalne ryzyka. Nie mamy podstaw, by krytykować wytwórców.
 
Dziękujemy również za Wasze olbrzymie wsparcie. Zgłosiło się wiele osób popierających nasze działania oraz kilkanaście osób gotowych jako wolontariusze testować oprogramowanie projektu P1. Z naszej strony ciągle podtrzymujemy gotowość wsparcia projektu P1 testami oraz pilne obserwowanie projektu, a w razie nieprawidłowości poinformowanie o tym właściwych organów.
 
Radek Smilgin
 
5604

Powiązane szkolenia

05-06
czerwca
2023
Jarosław Hryszko
online
Praktyka testowania
1 750PLN
Testowanie aplikacji internetowych
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
06-07
marca
2023
Arnika Hryszko
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie użyteczności
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
20-21
kwietnia
2023
Rafał Stańczak
online
Dobre praktyki testowania
1 700PLN
Testowanie w metodykach Agile
12
Wolnych miejsc
Rezerwuj
23-24
marca
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
1 770PLN
Testowanie aplikacji mobilnych - Android
9
Wolnych miejsc
Rezerwuj
12-13
czerwca
2023
Krzysztof Skarbiński
online
Automatyzacja testowania
1 800PLN
Testowanie REST API dla początkujących w języku python
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
27-28
lutego
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Języki programowania dla testerów
1 800PLN
JavaScript dla testerów oprogramowania
10
Wolnych miejsc
Rezerwuj
10-12
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Praktyka testowania
3 000PLN
Tester gier
11
Wolnych miejsc
Rezerwuj
13
marca
2023
-09
kwietnia
2023
Krzysztof Kołodziejczyk
online
Automatyzacja testowania
5 500PLN
Praktyka automatyzacji testowania
5
Wolnych miejsc
Rezerwuj

To powinno Cię zainteresować