Dev QA Hackathon - wyniki prac

Dev QA Hackathon - wyniki prac
Podczas Dev QA Hackathonu, który odbył się we Wrocławiu pisano testy automatyczne dla skontruowanego na potrzeby TestingCup Mr Buggy'ego.
 

Podczas hackathonu obowiązywały następujące zasady:

  • Uczestnicy musieli mieć przynajmniej podstawową wiedzę programistyczną i podstawową znajomość testów automatycznych.
  • Praca odbywała się w grupach 2- lub 3-osobowych na własnym sprzęcie.
  • Celem drużyny było pokrycie testami jak największej ilości błędów aplikacji.
  • Do pisania testów można było użyć dowolnego frameworka. Organizatorzy zapewnili podstawowe wsparcie do Geb, WebDriverIO, Dalek.js, Selenium Web Driver.

 

Warunkiem uczestniczenia w hackathonie było udostępnienie napisanego kodu organizatorom i docelowo wszystkim zainteresowanym.

Kod źródłowy stworzony podczas warsztatu dostępny jest tutaj:
https://www.dropbox.com/sh/frrtxjjrmf62h1c/AACpx3AOHqrli6taVHuUb_vQa?dl=0

Dodatkowo pod poniższym linkiem można znaleźć instrukcje, jak skonfigurować odpowiednio środowisko:
https://github.com/ibezuglyi/Hackathon

 

Przyznano następujące nagrody:

  • Nagroda publiczności dla zespołu "nie mamy nazwy"
  • Nagrodę jury w składzie Natalia, Jarek i Ievgen otrzymał zespół "traBLS" z firmy BLStream.
 

Aż miło patrzy się na tak czystą i czytelną strukturę testów:

@Test

public void testIfEditingEmailErrorIsCorrect() {

//given
LoginPage loginPage = new LoginPage(driver);
String incorrectEmail = "sd";

//when
EditUserPage pageWithError = loginPage

.logIn(USERNAME, PASSWORD)
.openAdministrationPage()
.openUsersPage()
.clickForFirstUserDetails()
.openEditUserPage()
.inputEmail(incorrectEmail)
.submitIncorrectForm();

//then
assertThat(pageWithError.errorMessage(), equalTo("Minimalna liczba znaków dla pola to 6."));

}
 

 

Więcej informacji na stronie: http://softwaretalks.pl/events/event/dev-qa-hackathon/

 

To powinno Cię zainteresować