ISTQB w liczbach. Grudzień 2016.

ISTQB w liczbach. Grudzień 2016.
ISTQB® jest de facto standardem w certyfikacji kompetencji testerskich, co potwierdzają liczby zebrane na koniec 2016 roku.
 

ISTQB w liczbach (w nawiasie podajemy dane dla 21CN, właściciela testerzy.pl):

Liczba przeprowadzonych egzaminów: ~700,000 (427)
Liczba zdanych egzaminów: 500,000+ (352)
Wzrost rok do roku (2016 vs 2015): +7.5% 
Wzrost certyfikatów Agile Tester (2016 vs 2015): +44.4% 
Certyfikaty wydane w ścieżce "Specjalista": 93 (0)
Liczba Narodowych Przedstawicielstw: 57
Liczba państw pokrytych certyfikacją: 81
Liczba państw, w których odbyła się certyfikacja ISTQB®: 117
Liczba firm należących do Programu Partnerskiego: 150 w 48 krajach
Akredytowani dostawcy szkoleń: 292

 

Więcej na stronie >>

 

 

To powinno Cię zainteresować