Konferencja: Forum Jakości Systemów Informatycznych 2013

Konferencja: Forum Jakości Systemów Informatycznych 2013
21-22 maja w Warszawie odbędzie się organizowana przez Computerworld konferencja poświęcona tematom projektowania, testowania i tworzenia niezawodnych systemów informatycznych.


Na konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące rozwoju oprogramowania pudełkowego, na zamówienie i do urządzeń wbudowanych. To spotkanie przeznaczone jest dla rosnącej rzeszy fachowców, z których wiedzy i umiejętności Polska jest coraz lepiej znana na świecie. Forum Computerworld to jedyne w Polsce miejsce wymiany doświadczeń dla przedstawicieli świata firm IT tworzących oprogramowanie i systemy na zamówienie, korporacyjnych użytkowników rozwiązań informatycznych oraz ośrodków software’owych globalnych koncernów.

W programie Forum Jakości Systemów Informatycznych:

Zarządzanie jakością (QM)

 • Poszczególne fazy rozwoju oprogramowania (projektowanie, programowanie, testowanie i odbiór oprogramowania) w  kontekście wymogów jakościowych
 • Znaczenie zarządzania jakością i koncentracja nakładów na poszczególnych etapach
 • Współzależność pomiędzy Quality Assurance, Quality Plan i Quality Control


Nowoczesne rozwiązania i narzędzia testowania

Miejsce QM w podejściu Agile

 • Rosnąca popularność metodyk Agile przy rozwoju systemów informatycznych
 • Kwestia jakości w podejściu Agile – doświadczenia praktyczne
 • Zarządzanie jakością przy skróconych terminach realizacji


Specyfikacja wymagań a zapewnienie jakości czyli jak dobrze zacząć

Testy użytkowe i usability testing czyli z punktu widzenia użytkownika

Współpraca z dostawcą rozwiązań a zapewnienie jakości

 • Wymagania jakościowe w umowie
 • Zasady i możliwe podejścia do testowania


Best practices w obszarze wytwarzania oprogramowania

 • Najciekawsze rozwiązania z polskich domów software’owych
 • Inspirujące przykłady dobrych praktyk z ośrodków rozwoju oprogramowania światowych koncernów
 • Skuteczne pomysły z dużych działów IT tych przedsiębiorstw, które budują własne saby w zakresie QM i QA


Aspekty miękkie

 • Rynek pracy dla specjalistów od zarządzania jakości w IT (kwestia popytu i podaży)
 • Zarządzanie zespołem i skuteczne motywowanie testerów i programistów


Oprogramowanie do celów specjalnych (wymagania jakościowe)

 • Tworzenie oprogramowania na urządzenia mobilne
 • Software na urządzanie wbudowane (embedded systems)

     - Specyfika oprogramowania na urządzanie wbudowane – wymagania jakościowe i organizacyjne
     - Narzędzia zapewnienia jakości i testowania w przypadku tworzenia oprogramowania na urządzanie wbudowane
     - Potrzebne kompetencje w odniesieniu do tworzenia „zwykłego” oprogramowania
     - Doświadczenia działających w Polsce firm zajmujących się oprogramowaniem na urządzenia wbudowane

 

Pełna agenda dostępna na stronie: computerworld.pl/konferencja/jakosc2013/program

 


Organizatorzy stawiają szereg pytań, które (mamy nadzieje) zostaną zaadresowane przez prelegentów podczas spotkania:

 1. Jak zapewnić zakładany poziom jakości oprogramowania i jak mierzyć efektywność procesów jej osiągania?
 2. Jak skutecznie zarządzać poziomem testowania?
 3. Jak tworzyć wysokiej jakości oprogramowanie na urządzenia wbudowane?
 4. Jak wykorzystać podejście Agile do skrócenia procesu przygotowania oprogramowania i zapewnienia odpowiedniej jakości?
 5. Jak współpracować z dostawcą systemu IT, by uzyskać zakładane poziomy jakości?
 6. Jak motywować deweloperów i skutecznie zarządzać zespołem projektowym.


testerzy.pl objęli to spotkanie patronatem. Podczas Forum będzie można posłuchać Moniki Braun, jednego z naszych trenerów, oraz publikującej na naszych łamach Sylwii Bartman.

 

Więcej o konferencji można znaleźć na stronie: computerworld.pl/konferencja/jakosc2013/start

 

To powinno Cię zainteresować