PGS Software podpisało list intencyjny w sprawie nabycia TestBenefit

PGS Software podpisało list intencyjny w sprawie nabycia TestBenefit
"Planowane nabycie TestBenefit ma na celu rozszerzenie zakresu oferowanych usług o testowania oprogramowania. Podpisanie wspomnianego listu intencyjnego stanowi ważny element realizacji strategii PGS Software, która zakłada ekspansję emitenta na rynku polskim. Docelowo podjęte działania w tym zakresie winny przełożyć się zarówno na wzrost przychodów na poziomie skonsolidowanym, jaki i na zwiększenie ich dywersyfikacji" - napisano. Dlaczego powinno nas to interesować?


TestBenefit jest równolatkiem testerzy.pl Wspólnie powstaliśmy na fali rosnącego zapotrzebowania na testowanie oraz niskiej jakości oferowanych usług. Zainteresowanie TestBenefit ze strony spółki akcyjnej to z jednej strony stworzenie silnej konkurencji na rynku, a z drugiej symptom dostrzegania wagi testowania.
Dla PGS zakup wrocławskiej firmy TestBenefit wpisuje się w strategię zwiększenia udziału sprzedaży krajowej w całości przychodów. Obecnie prawie całość przychodów giełdowej spółki pochodzi od zagranicznych klientów, dla których tworzy oprogramowanie na zamówienie. Test Benefit natomiast specjalizuje się w dostarczaniu usług oraz narzędzi służących zapewnieniu wysokiej jakości oprogramowania.


– Nasi testerzy oprogramowania pracowali tylko na nasze własne potrzeby. Teraz będziemy mogli świadczyć tego typu usługi także dla zewnętrznych kontrahentów – wyjaśnia Wojciech Gurgul, prezes PGS Software. – Przejmując TestBenefit kupujemy wysokiej klasy specjalistów oraz bazę klientów – dodaje.


Transakcja nabycia firmy Testbenefit ma zostać sfinalizowana do końca marca.

To powinno Cię zainteresować