Jak Polbankowi gdzieś się zapodziała bankowość internetowa i nie wie kiedy uda mu się ją odnaleźć

Jak Polbankowi gdzieś się zapodziała bankowość internetowa i nie wie kiedy uda mu się ją odnaleźć
Polbank od 7 Marca do chwili pisania tego artykułu (11 Marca) nie ma bankowości internetowej. Docierają jedynie szczątkowe informacje o tym, co dzieje się z systemem, ale to co wiemy powoduje, że klientom puszczają nerwy. System przeszedł nieudaną próbę aktualizacji w sobotę. Następnie próbowano przywrócić starą wersję systemu, co również się nie udało. Mamy środę. Oto historia obrazkowa jednego dnia z (nie)życia bankowości Polbanku...

 

Poranek.

 

Południe.

 

Wieczór.

7009

To powinno Cię zainteresować