SJSI wspiera Wasze inicjatywy testerskie

SJSI wspiera Wasze inicjatywy testerskie
SJSI chce aktywniej wspierać inicjatywy związane z zapewnieniem jakości. Co to oznacza dla Was? Chcecie organizować spotkania testerskiej, prezentacje, fora, konferencje? SJSI Wam pomoże merytorycznie i finansowo. Przedstawiamy stworzoną ofertę wsparcia dla organizacji, małych podmiotów oraz osób fizycznych (zapaleńców).
W ramach ofert wsparcia małych, niekomercyjnych podmiotów i ich wydarzeń SJSI chce wspierać wszystkie podmioty promujące tematykę zapewnienia jakości oprogramowania. Jednocześnie zdając sobie sprawę, że szczególnie małe, działające w niekomercyjny sposób podmioty mogą borykać się z wieloma ograniczeniami, które powstrzymują je przed organizacją regularnych spotkań tematycznych i dyskusji na temat zapewnienia jakości oprogramowania. Chcąc wyjść naprzeciw tym podmiotom i zoferować im szeroko rozumiane wsparcie, poczynając od wsparcia w nagłośnieniu przedsięwzięcia, przez wsparcie merytoryczne i organizacyjne, na sponsoringu kończąc.
 
Stowarzyszenie oferuje, po pierwsze pomoc "marketingową", t.zn.:
 • umieszczanie na stronie www Stowarzyszenia (www.sjsi.org) informacji marketingowej o wydarzeniu i objęciu wydarzenia patronatem SJSI.
 • wykonanie akcji promocyjnej wydarzenia wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia za pośrednictwem listy mailingowej.
 • wykonanie akcji promocyjnej wydarzenia wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia podczas spotkań członków Stowarzyszenia (komunikat ustny, dystrybucja broszur informacyjnych, innych materiałów marketingowych, itp.), o ile takie spotkania zostały zaplanowane na okres pomiędzy rozpoczęciem współpracy a datą wydarzenia.
 • wkład merytoryczny w przedsięwzięcie (poprowadzenie wykładu, panelu dyskusyjnego, wprowadzenia na temat SJSI oraz schematu certyfikacyjnego ISTQB lub innego tematu z zakresu zapewnienia jakości oprogramowania).
 • darmowe umieszczenie informacji o planowanym wydarzeniu w magazynie c0re (http://coremag.eu/), jeżeli SJSI obejmie wydarzenie patronatem w terminie, który pozwoli na dołożenie materiału do magazynu
 • darmowe opublikowanie materiałów z wydarzenia (prezentacji, artykułów, relacji) w magazynie c0re (http://coremag.eu/), o ile przejdą one pozytywną wertyfikację SJSI i c0re.
Po drugie, SJSI oferuje pomoc merytoryczną:
 • zaaranżowanie spotkania ze znaną osobą z branży z Polski i z zagranicy
Po trzecie, pomoc organizacyjną poprzez:
 • organizację lokalizacji dla przedsięwzięcia/spotkania, ewentualnie cateringu
 • w zależności od skali wydarzenia, zapewnienie zaplecza sprzętowego (rzutnik, oprogramowanie do wideokonferencji, oprogramowanie do nagrania kontentu wydarzenia, oprogramowanie do rejestracji uczestników, ewentualnie sprzęt komputerowy)
Inne formy pomocy oferowane w ramach wsparcia:
 • sponsoring nagród, w tym zniżka na egzaminy ISTQB organizowane przez SJSI - za bardzo ciekawe przedsięwzięcia, za przedsięwzięcia z dużą ilością uczestników, wygrane
 • przyjęcie do grona Członków Wspierających SJSI z jednoczesnym zwolnieniem z opłaty członkowskiej
Dodatkowo SJSI oferuje wsparcie dla innych przedsięwzięć (nie będących prezentacjami, spotkaniami) tematycznie związanych z zapewnieniem jakości oprogramowania. To wsparcie,w zależności od potrzeb, może przyjąć różną formę:
 • wsparcie finansowe (tzw. "grant" na ciekawy merytorycznie projekt)
 • wsparcie narzędziowe (możliwość umieszczenia wyników przedsięwzięcia na specjalnie dedykowanych stronach SJSI - patrz: laboratorium SJSI)
Stowarzyszenie oczekuje:
 • promowania Stowarzyszenia w materiałach dotyczących wydarzenia poprzez zamieszczenie logo SJSI na stronie www wydarzenia, logo SJSI na stronie organizatora wydarzenia, logo SJSI w materiałach marketingowych, możliwość dołączenia ulotki marketingowej SJSI do materiałów marketingowych
 • przekazania uczestnikom wydarzenia informacji o SJSI
 • przekazania wybranych prezentacji/artykułów/wniosków/relacji/nagrania audio wideo oraz praw do ich publikacji na stronach SJSI
Ewentualnie i w zależności od wydarzenia i skali współpracy:
 • możliwości rozstawienia standu SJSI
 • możliwości rozstawienia rollup'u SJSI
 • przekazania wybranych prezentacji/artykułów/relacji oraz praw do ich publikacji w magazynie c0re (http://coremag.eu/)
 
 
Oferując wsparcie osób fizycznych, niezorganizowanych grup SJSI chce wspierać osoby fizyczne i niezorganizowane grupy promujące tematykę zapewnienia jakości oprogramowania.  Wychodząc naprzeciw tym osobom i zoferować im szeroko rozumiane wsparcie, poczynając od wsparcia w nagłośnieniu przedsięwzięcia, przez wsparcie merytoryczne i organizacyjne, na sponsoringu kończąc.
 
Wsparcie mogą otrzymać zarówno osoby chcące dokonać prezentacji, gotowe poprowadzić  dyskusję lub studium przypadku. SJSI nie oczekuje, że każde spotkanie musi być poprowadzone wg slajdów, liczy się pomysł na temat (a może realny problem, z którym się borykamy) i chęć poprowadzenia spotkania.
 
W ramach wsparcia Stowarzyszenie oferuje pomoc "marketingową":
 • umieszczanie na stronie www Stowarzyszenia (www.sjsi.org) informacji marketingowej o wydarzeniu i objęciu wydarzenia patronatem SJSI
 • wykonanie akcji promocyjnej wydarzenia wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia za pośrednictwem listy mailingowej
 • wykonanie akcji promocyjnej wydarzenia wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia podczas spotkań członków Stowarzyszenia (komunikat ustny, dystrybucja broszur informacyjnych, innych materiałów marketingowych, itp.), o ile takie spotkania zostały zaplanowane na okres pomiędzy rozpoczęciem współpracy a datą wydarzenia
 • wkład merytoryczny w przedsięwzięcie (poprowadzenie wykładu, panelu dyskusyjnego, wprowadzenia na temat SJSI oraz schematu certyfikacyjnego ISTQB lub innego tematu z zakresu zapewnienia jakości oprogramowania)
 • darmowe umieszczenie informacji o planowanym wydarzeniu w magazynie c0re (http://coremag.eu/), jeżeli  SJSI obejmie wydarzenie patronatem w terminie, który pozwoli na dołożenie materiału do magazynu
 • darmowe opublikowanie materiałów z wydarzenia (prezentacji, artykułów, relacji) w magazynie c0re (http://coremag.eu/), o ile przejdą one pozytywną wertyfikację SJSI i c0re
Pomoc merytoryczną:
 • zaaranżowanie spotkania ze znaną osobą z branży z Polski i z zagranicy
Oraz pomoc organizacyjną:
 • organizacja lokalizacji dla przedsięwzięcia/spotkania, ewentualnie cateringu
 • w zależności od skali wydarzenia, zapewnienie zaplecza sprzętowego (rzutnik, oprogramowanie do wideokonferencji, oprogramowanie do nagrania kontentu wydarzenia, oprogramowanie do rejestracji uczestników, ewentualnie sprzęt komputerowy)
Inne formy wsparcia ze strony SJSI:
 • sponsoring nagród, w tym zniżka na egzaminy ISTQB organizowane przez SJSI - za bardzo ciekawe przedsięwzięcia, za przedsięwzięcia z dużą ilością uczestników, wygrane  
 • przyjęcie do grona Członków Wspierających SJSI z jednoczesnym zwolnieniem z opłaty członkowskiej
Dodatkowo SJSI oferuje wsparcie dla innych przedsięwzięć (nie będących prezentacjami, spotkaniami) tematycznie związanych z zapewnieniem jakości oprogramowania. To wsparcie,w zależności od potrzeb, może przyjąć różną formę:
 • wsparcie finansowe (tzw. "grant" na ciekawy merytorycznie projekt)
 • wsparcie narzędziowe (możliwość umieszczenia wyników przedsięwzięcia na specjalnie dedykowanych stronach SJSI - patrz: laboratorium SJSI)
W zamian Stowarzyszenie oczekuje:
 • promowania Stowarzyszenia w materiałach dotyczących wydarzenia (jeżeli takie powstają).
 • przekazania uczestnikom wydarzenia informacji o SJSI
 • przekazania prezentacji/wniosków/relacji/nagrania audio wideo oraz praw do ich publikacji na stronach SJSI
Oraz, ewentualnie, w zależności od wydarzenia i skali współpracy:
 • możliwości rozstawienia standu SJSI
 • możliwości rozstawienia rollup'u SJSI
 • przekazania wybranych prezentacji/artykułów/relacji oraz praw do ich publikacji w magazynie c0re (http://coremag.eu/)
 
 
 

W ramach oferty patronatu dla organizacji i przedsięwzięć komercyjnych stowarzyszenie oferuje:

 • umieszczanie na stronie www Stowarzyszenia (www.sjsi.org) informacji marketingowej o wydarzeniu i objęciu wydarzenia patronatem SJSI.
 • wykonanie akcji promocyjnej wydarzenia wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia za pośrednictwem listy mailingowej.
 • wykonanie akcji promocyjnej wydarzenia wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia podczas spotkań członków Stowarzyszenia (komunikat ustny, dystrybucja broszur informacyjnych, innych materiałów marketingowych, itp.), o ile takie spotkania zostały zaplanowane na okres pomiędzy rozpoczęciem współpracy a datą wydarzenia.
 • wkład merytoryczny w przedsięwzięcie (poprowadzenie wykładu, panelu dyskusyjnego, wprowadzenia na temat SJSI oraz schematu certyfikacyjnego ISTQB lub innego tematu z zakresu zapewnienia jakości oprogramowania).
 • darmowe opublikowanie materiałów z wydarzenia (prezentacji, artykułów, relacji) w magazynie c0re (http://coremag.eu/), o ile przejdą one pozytywną wertyfikację SJSI i c0re
W zamian Stowarzyszenie oczekuje:
 • promowania Stowarzyszenia w materiałach dotyczących wydarzenia poprzez zamieszczenie logo SJSI na stronie www wydarzenia, logo SJSI w materiałach marketingowych, możliwość dołączenia ulotki marketingowej SJSI do materiałów marketingowych
 • przekazania wybranych prezentacji/artykułów/wniosków/relacji/nagrania audio wideo oraz praw do ich publikacji na stronach SJSI
 • uzyskanie 1 darmowej wejściówki dla osoby wskazanej przez SJSI
Oraz, o ile będzie taka możliwość oraz w zależności od wydarzenia i skali współpracy:
 • zniżki na wejściówki dla członków SJSI (x%)
 • możliwości rozstawienia standu SJSI
 • możliwości rozstawienia rollup'u SJSI
 • przekazania wybranych prezentacji/artykułów/relacji oraz praw do ich publikacji w magazynie c0re (http://coremag.eu/)
 
 
 
 
Po więcej informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia zapraszamy na stronę organizacji www.sjsi.org.
 
 

To powinno Cię zainteresować