TestCompetence: Zmiany w ćwiczeniach dla technik białoskrzynkowych

TestCompetence: Zmiany w ćwiczeniach dla technik białoskrzynkowych
W zadaniach TestCompetence dla technik białoskrzynkowych w generatorze pseudokodu dodano nowe funkcjonalności. Dwie nowe możliwości to:

1. generowanie kodu dla technik pokrycia instrukcji, decyzji i innych w formacie zbliżonym do kodu w różnych językach programowania:

  • pseudokod
  • C++, C, C#, Java, Java Script
  • PHP
  • Delphi, Pascal
  • Basic.
 
 
pseudokod

 

 

C++, C, C#, Java, Java Script

 

 

PHP

 

 

Delphi, Pascal

 

 

Basic

 

 

2. dodawanie do generatora zmiennych słownikowych, które jeszcze bardziej „uwiarygodniają” wygenerowany kod, tworząc go bardziej czytelnym.

 

Zmiany pokrywają teraz większość zadań, które mogą pojawić się na egzaminach ISTQB. Stanowią jeszcze lepsze narzędzie przygotowujące do egzaminu.

 

Odwiedź TestCompetence.com 

 
 

To powinno Cię zainteresować