TestWarez 2017. Call for Papers.

TestWarez 2017. Call for Papers.
Organizatorzy konferencji TestWarez ogłosili Call for Papers na tegoroczną edycję wydarzenia. Jakich tematów oczekują w tym roku?
 

Motywem przewodnim jest hasło Complexity. Organizatorzy liczą na Waszą pomysłowość w podejściu do tematu, a sami sugerują poniższe obszary, w ramach których potencjalni prelegenci mogą się poruszać:

 • Projektowanie, automatyzacja, utrzymanie i optymalizacja testów
 • Zarządzanie jakością, testami, zespołem i ryzykiem
 • Metodyki, techniki, dobre praktyki
 • Testy bezpieczeństwa i niefunkcjonalne (wydajności, niezawodności, użyteczności, itp.)
 • Testy systemów specyficznych (web, mobile, embedded, hardware, gry, itp.)
 • Testowanie w chmurze i/lub jako serwis
 • CI / CD / DevOps
 • Testowanie statyczne i analiza statystyczna
 • Testowanie a biznes, startup, biznes testowy
 • Rozwój testera, certyfikacja.

 

Lista tematów nie jest zamknięta - jeżeli macie pomysł na zupełnie inne wystąpienie, wciąż możecie się zgłosić. Wasze prace oceni Komitet Programowy, którego przewodniczącym w tym roku jest Adam Roman.

Zgłoszenia w ramach CfP można przesyłać do 31 lipca 2017 poprzez: https://easychair.org/conferences/?conf=tw2017 (należy utworzyć konto).

 

Możliwe formy wystąpień

 • Prezentacja – czas trwania 45 minut
 • Seminarium (Tutorial) – czas trwania 90 minut
 • Warsztat (krótki) – czas trwania 240 minut
 • Warsztat (długi) – czas trwania 480 minut
 • Panel dyskusyjny (krótki) – czas trwania 45 minut
 • Panel dyskusyjny (długi) – czas trwania 90 minut
 • Lightning talk – czas trwania 5-10 min*

*Lightning talk to wystąpienie mające na celu zwrócenie uwagi na określony temat/problem w krótki, zwarty sposób. Pozwala na efektywną wymianę idei pomiędzy prelegentami. Ostateczny moment na zgłoszenie chęci wystąpienia w formie lightning talk mija 10 minut przed rozpoczęciem sesji lightning talk. Osoby zabierające głos w takich sesjach nie mają statusu prelegenta.

 

W każdej formie wystąpienia należy uwzględnić czas na podsumowanie i ewentualne pytania od uczestników.

W przypadku form wystąpień opierających się na prezentacjach, należy dostosować rozmiar prezentacji i dodatkowych materiałów multimedialnych do czasu przewidzianego na wystąpienie.

Do prezentacji można załączyć dodatkowe elektroniczne materiały uzupełniające, które zostaną umieszczone wśród materiałów konferencyjnych oraz na stronach konferencji do pobrania.

W przypadku wystąpień wymagających zaangażowania i pracy własnej uczestników, należy wskazać materiały, które należy przesłać uczestnikom przed rozpoczęciem konferencji.

Jeśli do efektywnej pracy w ramach wystąpień (np. warsztatów) wymagany jest własny sprzęt, należy przekazać wymagania sprzętowe/programowe w celu poinformowania uczestników o wymaganiach prelegenta.

Prelegenci proszeni są o przygotowania artykułu opartego na swojej prelekcji, o objętości 4-10 stron w formacie A4. Artykuły zostaną opublikowane w formie materiałów pokonferencyjnych w magazynie tematycznym.

 

Co powinno zawierać zgłoszenie:

 • dane osobowe i kontaktowe prelegenta
 • rozszerzony abstrakt planowanego wystąpienia, zawierający opis podstawowych tez i podejmowanego w wystąpieniu zakresu
 • słowa kluczowe

 

Dodatkowe uwagi:

 • Prelegenci uzyskują prawo do bezpłatnego uczestnictwa w całej konferencji (włącznie z imprezą integracyjną) oraz pokrycie kosztów noclegu prelegenta w pokoju dwuosobowym w wybranym przez organizatora hotelu. Zwykle jest to hotel, w którym odbywa się konferencja.
 • Przesłanie prac oznacza jednocześnie nadanie im licencji CC-BY (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/).
 • Wystąpienia będą nagrywane i zostaną udostępnione online po konferencji. Prelegenci wyrażają zgodę na udostępnienie nagrania przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych. Prelegenci wyrażają również zgodę na użycie przez SJSI fotografii prelegenta oraz dokumentacji (w tym fotograficznej) wystąpienia prelegenta celem promocji wydarzenia. Zasady wykorzystania wizerunku są szczegółowo określone w umowie zawieranej pomiędzy organizatorami a prelegentem.

 

Przypominamy, że tegoroczne TestWarez odbędzie się 15-17 listopada w Toruniu.

Jak zawsze wspieramy konferencję i zapraszamy do jej współtworzenia!

 

 

To powinno Cię zainteresować