Warsztaty "JavaScript dla testerów oprogramowania"

Warsztaty "JavaScript dla testerów oprogramowania"
Zapraszamy na 2-dniowe warsztaty "JavaScript dla testerów oprogramowania" 27-28 listopada w Katowicach.

Warsztat skierowany jest do osób, które chcą zacząć swoją przygodę z automatyzacją testów aplikacji webowych za pomocą narzędzia Selenium WebDriver. Jest to obecnie jedno z najpopularniejszych narzędzi w obszarze automatyzacji testów. Od uczestników nie jest wymagana wiedza programistyczna. Zaletą warsztatu jest dopasowany materiał - program łączy podstawy programowania oraz automatyzacji testów.

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć m.in. tworzenie klas, metod, instrukcji warunkowych, debugowanie kodu oraz tworzenie struktury frameworku testowego.

Warsztat prowadzony jest w języku JavaScript.

Pierwsza uwaga! Promocyjna cena szkolenia to 320,00 zł (brutto)!

W ramach kursu gwarantujemy kawę, słodkie przekąski oraz lunch. Warsztat zakłada korzystanie ze sprzętu komputerowego. Uczestników prosimy o zapewnienie laptopów we własnym zakresie.

Zapisy start.j. od 21 października, rezerwacji miejsc można dokonać pod adresem szkolenia@testerzy.pl.

Druga uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. Szkolenie dedykowane jest dla osób indywidualnych.

Program warsztatu

Przygotowanie środowiska (Visual Studio Code, Node.js)

1. Podstawy języka JavaScript
a. Składnia, słowa - klucze, podstawowe pojęcia
b. Typy danych
c. Operatory
d. Instrukcje sterujące
e. Pętle

2. Wprowadzenie do programowania obiektowego
a. Klasy, obiekty i metody
b. Dziedziczenie
c. Klasy abstrakcyjne

3. Obsługa plików
a. Zapis i odczyt
b. Wprowadzenie do DDT

4. Wyjątki
a. Obsługa wyjątków
b. Zgłaszanie wyjątków

5. Debugowanie kodu

6. Wprowadzenie do frameworka testowego (Nightwatch.js), oraz Selenium

7. Konfiguracja środowiska do pracy w oparciu o środowisko deweloperskie Visual Studio Code i Node.js

8. Selenium WebDriver

a. Klasa WebDriver
8.a.i. Sterowniki przeglądarek
8.a.ii. Konfiguracje
8.a.iii. Podstawowe operacje

b. Klasa WebElement
8.b.i. Lokalizowanie elementów na podstawie selektorów
8.b.ii. Operacje na elementach

c. Klasa WebDriverWait
8.c.i. Oczekiwanie na element
8.c.ii. Oczekiwanie na zdarzenie

9. Budowa frameworku
a. Struktura projektu
b. Utworzenie podstawowych elementów - Framework Core
c. Konfiguracja testów i ich wykonanie
d. Asercje

e. Parametryzacja
9.e.i. środowisk uruchomieniowych
9.e.i. skryptów testowych

f. Utils
9.f.i. Automatyczne logowanie przebiegu testów
9.f.ii. Automatyczne raportowanie testów
9.f.iii. Automatyczne wykonywanie screenshotów
9.f.iv. Integracja z zewnętrznymi bibliotekami i narzędziami

10. Wzorce projektowe
a. Page Object Pattern
b. Fluent interface

11. Testowanie aplikacji przy wykorzystaniu frameworka

Wymagania dla uczestników

Szkolenie ma charakter warsztatowy, oraz zakłada korzystanie ze sprzętu komputerowego. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do zapewnienia laptopów we własnym zakresie.

Komputer wykorzystywany podczas szkolenia powinien zawierać:

  1. System operacyjny: Windows 10
  2. Aktywnego użytkownika posiadającego pełne prawa administratora
  3. Zainstalowane środowisko programistyczne: Visual Studio Code w aktualnej wersji
  4. Zainstalowaną rekomendowaną wersję środowiska uruchomieniowego: Node.js
  5. Zainstalowany pakiet: JAVA Development Kit (JDK) w wersji 8 lub wyższej.

To powinno Cię zainteresować