Wniosek na szkolenia finansowane przez Unię Europejską

Wniosek na szkolenia finansowane przez Unię Europejską
Z przyjemnością donosimy, że pierwszy wniosek na darmowe szkolenia z testowania oprogramowania został złożony. Jego powodzenie będzie dla nas znakiem, że instytucje przyznające środki dostrzegają potrzebę szkolenia i doszkalania nie tylko w umiejętnościach miękkich i w podstawowej obsłudze komputera, ale i w wiedzy praktycznej.

Wniosek został złożony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach pod roboczą nazwą: "Szkolenia Testerów".

Jak donosiliśmy wcześniej, jest to Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

priorytet: regionalne kadry gospodarki;

działanie: rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;

poddziałanie: wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorców.

 

Numer konkursu: 2/POKL/8.1.1/2010

 

Najważniejsze elementy konkursu:

  • Szkolenie skierowane jest do pracowników, a nie do firm, dzięki czemu możemy dotrzeć do każdego testera w regionie;
  • Szkolenia i egzaminy, które chcemy zaoferować będą finansowane (w przypadku przyznania środków) w 100%;
  • Szkolenia: Podstawy testowania oprogramowania, ISTQB Poziom Podstawowy, ISTQB Poziom Zaawansowany Test Manager, Test Analyst, Technical Test Analyst;
  • Zajęcia będą się odbywały w godzinach popołudniowych i w weekendy;
  • Przynajmniej 15% uczestników szkolenia to kobiety;
  • Częścią projektu jest kampania prasowa i internetowa "Kobiety w testowaniu oprogramowania". Kobiety wracające do pracy po urlopie macierzyńskim otrzymają dodatkowe godziny konsultacji.

 

 

Bardzo dziękujemy za odpowiedzi na pytania odnośnie Waszego postrzegania przydatności darmowych szkoleń z testowania oprogramowania. Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety.

 

71% osób wyraziło zainteresowanie udziałem w szkoleniu z zakresu podstaw testowania oprogramowania.

67% osób wyraziło zainteresowanie darmowym szkoleniem przygotowującym do certyfikatu ISTQB Poziom Podstawowy, zakończonym darmowym egzaminem.

85% osób wyraziło zainteresowanie darmowym szkoleniem przygotowującym do certyfikatu ISTQB Poziom Podstawowy, zakończonym darmowym egzaminem.

69% respondentów z 66 ankiet to mężczyźni.

65% osób preferowało godziny popołudniowe i weekendy.

Najwięcej zainteresowanych zgłosiło się z województwa śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz małopolskiego.

 

Będziemy na bieżąco informować o postępach konkursu.

 

To powinno Cię zainteresować