Kierunki rozwoju certyfikacji ISTQB. Nowe sylabusy.

Ankieta Effectiveness Survey 2016 wskazuje na nowe kierunki, jakie chce obrać ISTQB. Wśród pytań można wychwycić certyfikaty, które prawdpodobnie już niedługo będą dostępne oraz te, które mogą być dostępne jeśli tylko znajdą się chętni. Bazując na dostępnych informacjach Radek Smilgin dokonał próby oceny kierunku, w jakim podąża największy testerski certyfikat.

Czytaj więcej: Kierunki rozwoju certyfikacji ISTQB. Nowe sylabusy.

Partnerzy