8 kluczowych umiejętności Analityka Testów ISTQB

8 kluczowych umiejętności Analityka Testów ISTQB
Załóżmy, że rozwijasz się w testowaniu czarnoskrzynkowym zgodnie z rekomendacją ISTQB i przechodzisz od szkolenia ISTQB Poziomu Podstawowego do ISTQB Poziomu Zaawansowanego - Analityk Testów. Jak zmienia się Twoja wiedza?
 

Poziom podstawowy jest rekomendowany przy posiadanym 6-miesięcznym doświadczeniu w IT, a poziom zaawansowany po 24 miesiącach doświadczenia w testowaniu. Jest to więc minimum 18 miesięcy, które prowadzą do zwiększenia wiedzy o testowaniu. Wiedzę tę albo zdobędziesz (częściowo) samodzielnie i potwierdzisz jej posiadanie przez certyfikat, albo pozyskasz ją na szkoleniu. Najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że jest to wiedza, którą już posiadasz, a szkolenie ma Ci jedynie pomóc ją usystematyzować.

Jak zmieni się Twoja wiedza w tym okresie i jakie nowe umiejętności zdobędziesz?

  1. Znacząco rozwinie się Twoje zrozumienie procesu testowego, ale również odnajdziesz w nim zakres odpowiedzialności analizy testowej. Poznasz więc kluczowe aspekty wczesnego testowania przez przeglądy specyfikacji. Zaczniesz lepiej rozróżniać przypadki testowe niskiego i wysokiego poziomu.
  2. Poznasz odpowiedzialność Analityka Testów (AT) względem przełożonych oraz rzeczy, jakie będziesz dostarczać kierownikowi testów. Są to zazwyczaj tzw. ryzyka produktowe na poziomie interfejsu.
  3. Rozwiniesz umiejętność posługiwania się podstawowymi technikami czarnej skrzynki, jak klasy równoważności, analiza wartości brzegowych, tablice decyzyjne (w tym tworzenie grafów przyczynowo-skutkowych) oraz testowanie przejść pomiędzy stanami. Poznasz również nowe techniki, jak techniki testowania kombinatoryjnego, testowanie w oparciu o przypadki użycia, testowanie w oparciu o historyjki użytkownika. Na końcu poznasz analizę dziedzinową.
  4. Poznasz techniki oparte defektach z użyciem taksonomii oraz oparte na doświadczeniu ze zgadywaniem błędów i testami eksploracyjnymi.
  5. Pogłębisz wiedzę o charakterystykach jakościowych oprogramowania z naciskiem na te, które służą testowaniu interfejsu, jak dokładność czy użyteczność.
  6. Rozwiniesz wiedzę z zakresu przeglądów, w tym w oparciu o listy kontrolne.
  7. Poznasz różne procesy zarządzania incydentami w organizacjach i będziesz w stanie sam taki proces zaprojektować.
  8. Pogłębisz wiedzę z narzędzi dla analityków testów.

 

KOMENTARZ

Umiejętności rekomendowane przez ISTQB na poziomie Analityka Testów powinny być w naszej opinii poznane przez testerów znacznie wcześniej w procesie rozwoju (przynajmniej ta część odnosząca się do technik czy do umiejętnego analizowania ryzyk produktowych). Testowanie charakterystyk również powinno odbywać się praktycznie od samego początku testowania funkcjonalnego. Przecież defekty użyteczności (lub sugestie) mogą być zgłaszane od pierwszego dnia wykonywania testów. Również z poznaniem testowania eksploracyjnego czy też opartego na listach kontrolnych nie można czekać do trzeciego roku pracy. Sylabus ISTQB Analityk Testów nie jest jednak zamknięty i, jeśli udało się już osiągnąć zrozumienie z zakresu poziomu podstawowego, warto wziąć się za sylabus poziomu zaawansowanego.

 

Materiały szkoleniowe ISTQB dla Analityka Testów: http://edu.ittraining.pl/szkolenie/ISTQB_Poziom_Zaawansowany_Analityk_Testow

Więcej o dostarczanym przez nas kursie: http://testerzy.pl/teoria-testowania/istqb-advanced-test-analyst-certyfikowany-analityk-testow-poziom-zaawansowany      

 

To powinno Cię zainteresować