Cechy testera i programisty

Cechy testera i programisty
Proces wytwarzania oprogramowania wymaga zaangażowania całej grupy projektowej. Skupię się jednak na dwóch rolach: testera i programisty. Ten sam projekt – zupełnie różne punkty spojrzenia. Inaczej mówiąc: dwie grupy, pomiędzy którymi problemy w komunikacji stanowią źródło zagrożeń dla jakości systemu.

W dobrze dobranym zespole projektowym testerzy i programiści uzupełniają się nawzajem, dostarczając umiejętności, wiedzę i spoglądając na tworzoną aplikację z różnej perspektywy. Typowym błędem jest postrzeganie testerów jako "młodszych programistów", a co za tym idzie zachęcanie ich do rozwijania umiejętności i nastawienia typowego dla programistów.

W rzeczywistości dobry tester posiada cechy kontrastujące z tymi, których potrzebuje dobry programista. Rozumiejąc to, menedżer może połączyć owe cechy w jeden, dobrze funkcjonujący zespół.

Wielu programistów nie zdaje sobie sprawy jak trudnym zadaniem jest testowanie. Potrzebne są tu cierpliwość, elastyczność, umiejętność dostrzegania szczegółów i obraz całego mechanizmu działania systemu.

Wielu testerów jest sfrustrowanych pracując z programistami, którzy uważają testowanie za pracę "drugiej kategorii" lub coś, co robić może każdy.

Testerzy potrzebują tego rodzaju wiedzy, którą posiadają końcowi użytkownicy systemu. To pozwala im na używanie produktu w sposób, w jaki robi to klient zamiast tak, jak chciałby tego programista. Dobre pytanie – czy znajomość wewnętrznej architektury aplikacji pomaga czy przeszkadza w przeprowadzeniu testów? Moim zdaniem nie jest konieczna do wykonania testów.

Testerzy powinni przejawiać specyficzny rodzaj ignorancji czy co więcej - naiwności w odniesieniu do testowanego systemu. Programiści nie. Jest to jedną z przyczyn, dla której programiści mogą uznać testera za osobę zadającą oczywiste czy wręcz głupie pytania.

Dobrzy testerzy posiadają wiedzę zarówno na temat wymagań klienta jak i – do pewnego stopnia – działania systemu wewnątrz. Pozwala to spojrzeć na testowany system z innej niż programista strony.

Cechy dobrego testera:

  • nie obawia się reakcji na złe wiadomości, które przynosi,
  • potrafi rozdzielić błąd od osoby, która go popełniła,
  • informację o znalezionym błędzie potrafi przedstawić w neutralny sposób.

Powyższy artykuł jest przedrukiem z wygasłego bloga testerskiego testowanie.net.

Źródła:
https://web.archive.org/web/20170724203049/http://www.testowanie.net/komunikacja-w-zespole-2/cechy-testera-i-programisty/

To powinno Cię zainteresować