ISTQB® Poziom Podstawowy wersja 4.0

ISTQB® Poziom Podstawowy wersja 4.0
ISTQB® właśnie wydało nową wersję najpopularniejszego certyfikatu testerskiego na świecie. CTFL v4.0 to najnowsza wersja certyfikacji ISTQB® Certified Tester Foundation Level (ISTQB® Certyfikowany Tester Poziomu Podstawowego).

W czasie pisania tego programu nauczania (2022-2023) ponad milion osób w ponad 100 krajach podeszło do egzaminu Foundation Level, a ponad 800 000 zdobyło certyfikat. Zakładając, że wszyscy przeczytali sylabus, by pomóc sobie zdać egzamin, to sprawia, że prawdopodobnie będzie to najczęściej czytany dokument dotyczący testowania oprogramowania! 

Sylabus ISTQB® Poziomu Podstawowego w wersji v4.0 to ważna aktualizacja oparta na sylabusie Foundation Level (v3.1.1) i sylabusie Agile Tester 2014.  Poniżej przedstawiamy podsumowanie głównych zmian. Ta wersja jest dużą aktualizacją, ponieważ zawiera więcej niż 5% zmian w celach nauczania (LO). Ważna aktualizacja wymaga ponownej akredytacji organizatorów szkoleń i materiałów szkoleniowych. Organ akredytujący musi przejrzeć materiał szkoleniowy i potwierdzić, że zmiany w programie nauczania zostały wprowadzone prawidłowo.

W tej wersji sylabusa wszystkie LO (cele nauczania) zostały zmodyfikowane, aby uczynić je bardziej atomowymi i zapewnić identyfikowalność jeden do jednego pomiędzy nimi, a poszczególnymi sekcjami sylabusów. Celem jest przygotowanie wersji, która będzie łatwiejsza do przeczytania, zrozumienia, nauczenia się i przetłumaczenia na języki narodowe, skupiając się przy tym na zwiększeniu praktycznej użyteczności i zrównoważeniu między wiedzą a umiejętnościami.

Struktura certyfikacji:

struktura-certyfikacji-ctfl-4-0.jpg

Zakres zmian

W tej głównej wersji wprowadzono następujące zmiany:

 1. Zmniejszenie rozmiaru całego programu nauczania. Sylabus nie jest podręcznikiem, ale dokumentem, który służy zarysowaniu podstawowych elementów kursu wprowadzającego w temat testowania oprogramowania, w tym w to, jakie tematy powinny być zaprezentowane i na jakim poziomie. Dlatego w szczególności:
  1. W większości przypadków przykłady zostały wyłączone z tekstu. Zadaniem firmy szkoleniowej jest podawanie przykładów, a także przeprowadzanie ćwiczenia podczas szkolenia
  2. Wdrożono listę kontrolną pisania sylabusów, która sugeruje maksymalny rozmiar tekstu dla LO na każdym poziomie K (K1 = maks. 10 linii, K2 = maks. 15 linii, K3 = maks. 25 linii)
  3. Zmniejszono liczbę LO w porównaniu z programami nauczania Foundation (FL) v3.1.1 i Agile (AT) v2014: 14 K1 LO w porównaniu z 21 LO w FL v3.1.1 (15) i AT 2014 (6), 42 K2 LO w porównaniu z 53 LO w FL v3.1.1 (40) i AT 2014 (13), 8 K3 LO w porównaniu z 15 LO w FL v3.1.1 (7) i AT 2014 (8).
  4. Mimo że spora liczba celów biznesowych (BO) zostało przeniesionych z CTFL 3.1 i CTFL-AT, każdy z BO i LO został oceniony i przeredagowany lub przeformułowany 
  5. Słowa kluczowe zostały dopasowane do słów zawartych w słowniku ISTQB®
 2. Bardziej obszerne odniesienia do ważnych i/lub uznanych książek i artykułów na temat testowania oprogramowania z podaniem powiązanych tematów
 3. Główne zmiany w rozdziałach:
  1. Podstawy testowania: Sekcja dotycząca umiejętności testowania została rozszerzona i ulepszona; Dodano sekcję dotyczącą podejścia „cały zespół” (K1); Sekcja dotycząca niezależności testów została przeniesiona z rozdziału 5 do rozdziału 1.
  2. Testowanie w SDLC: Sekcje 2.1.1 i 2.1.2 zostały przepisane i poprawione, odpowiednie LO zostały zmodyfikowane; Większy nacisk na praktyki takie jak: test na początku (K1), przesunięcie w lewo (shift left) (K2), retrospektywy (K2); Nowa sekcja dotycząca testowania w kontekście DevOps (K2); Poziomy testowania integracji podzielono na dwa oddzielne poziomy testów: testowanie integracji komponentów i testowanie integracji systemów.
  3. Testowanie statyczne: Sekcja dotycząca technik przeglądu wraz z K3 LO (technika przeglądu) została usunięta.
  4. Analiza i projektowanie testów: Usunięto testowanie przypadków użycia (ale nadal obecne jest ono w sylabusie Advanced Test Analyst); Większy nacisk na podejście do testowania opartego na współpracy; nowy K3 LO dotyczący ATDD do opracowania przypadków testowych i dwa nowe K2 LO dotyczące historyjek użytkowników i kryteriów akceptacji; Testowanie decyzji oraz jego pokrycie zastąpiono testowaniem i pokryciem gałęzi (branch); po pierwsze ponieważ jest częściej stosowana w praktyce; po drugie, różne standardy określają decyzję inaczej; po trzecie, rozwiązuje to subtelną, ale poważną wadę ze starego sylabusa FL2018, który twierdzi, że „100% pokrycia decyzji implikuje 100% stwierdzenie pokrycia” – to zdanie nie jest prawdziwe w przypadku programów bez decyzji; Udoskonalono sekcję dotyczącą wartości testów białoskrzynkowych.
  5. Zarządzanie czynnościami testowymi: Usunięto sekcję dotyczącą strategii/podejść do testów; Nowy K3 LO dotyczący technik estymacji do szacowania pracochłonności testów; Większy nacisk na dobrze znane koncepcje i narzędzia związane z Agile w zarządzaniu testami: planowanie iteracji i wydań (K1), piramida testów (K1) i ćwiartki testowania (K2); Lepsza struktura sekcji dotyczącej zarządzania ryzykiem dzięki opisowi czterech głównych działań: identyfikacja ryzyka, ocena ryzyka, ograniczanie ryzyka i monitorowanie ryzyka
  6. Narzędzia testowe: Treść dotycząca niektórych problemów z automatyzacją testów została skrócona jako zbyt zaawansowana dla programu poziomu podstawowego; Część poświęcona doborowi narzędzi, realizacji projektów pilotażowych i wdrażaniu narzędzia do organizacji usunięto.

ctfl-4-0-update.jpg

Daty

Nowa wersja sylabusa, wersja 4.0, weszła w życie w 9 maja 2023 r. Wszystkie rady członkowskie ISTQB®, które obecnie dostarczają sylabus CTFL w języku angielskim, muszą:

 1. wycofać poprzednią wersję sylabusa CTFL w języku angielskim
 2. w przypadku języka angielskiego muszą używać wyłącznie aktualnej wersji 4.0 programu CTFL Sylabus na swoim rynku nie później niż 12 miesięcy po dacie premiery.

Wszystkie Rady Członkowskie ISTQB®, które obecnie przeprowadzają egzaminy w CTFL Sylabus w wersji 3.1 w języku angielskim, muszą upewnić się, że wszystkie pytania egzaminacyjne są aktualne w odniesieniu do Sylabusa CTFL w wersji 4.0 nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia.

Wszystkie Rady Członkowskie ISTQB®, które obecnie udostępniają sylabus CTFL w wersji 4.0 w swoim języku, muszą:

 1. wycofać swój stary sylabus CTFL przetłumaczony na ich język lokalny
 2. i/albo dostarczyć zaktualizowane/nowe tłumaczenie programu CTFL Sylabus w wersji 4.0 w swoim języku
 3. lub przejść na wyłączne użycie angielskiej wersji programu CTFL w wersji 4.0 na swoim rynku nie później niż 18 miesięcy po dacie premiery.

Wszystkie Rady Członkowskie ISTQB®, które obecnie przeprowadzają egzaminy do Sylabusa CTFL w wersji 3.1 w swoich lokalnych językach, muszą zapewnić, że wszystkie pytania egzaminacyjne są ważne w odniesieniu do Sylabusa CTFL w wersji 4.0 nie później niż w ciągu 18 miesięcy po dacie premiery.

Efektem tej zasady jest to, że żadna z Rad Członkowskich ISTQB® nie będzie podejmować dalszych działań dotyczących poprzedniej wersji sylabusa 3.1 w ciągu 12 miesięcy po dacie uruchomienia w języku angielskim i od 18 miesięcy po dacie premiery w języku innym niż angielski.

Każdy, kto uczył się wg starszej wersji certyfikacji, czyli CTFL v3.1, może zdawać egzamin wg wcześniejszych zasad do 9 maja 2024 r. dla języka angielskiego lub do 9 listopada 2024 r. dla innych języków. 

Źródła:
https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level

To powinno Cię zainteresować