ISTQB® wydało sylabus do certyfikatu AI Testing v1.0

ISTQB® wydało sylabus do certyfikatu AI Testing v1.0
ISTQB® opublikowało kolejny certyfikat testerski. Tym razem jest to sylabus przygotowujący do certyfikatu z testowania sztucznej inteligencji.

Certified Tester AI Testing (CT-AI) w wersji 1.0. stanowi część ścieżki specjalistycznej w ramach programu ISTQB® Certified Tester Scheme. Jest to kolejny krok po uzyskaniu ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL).
 
Na to wydanie składają się sylabus opisujący testowania AI, przykładowe pytania egzaminacyjne i odpowiedzi (v1.0), przegląd CT-AI (v1.0) oraz wytyczne akredytacyjne (v1.0), z których każdy jest poparty słownikiem ISTQB® Glossary. Całościowa struktura egzaminów i zasady zostały zaktualizowane do wersji v1.1, a tabela struktury egzaminu do wersji v1.2.
 
Zawartość nowego sylabusa odnosi się do 7 celów biznesowych opisanych przy pomocy 68 celów nauczania:
 

  • Zrozumieć obecny stan i oczekiwane trendy AI.
  • Doświadczyć implementacji i testowania modelu ML i rozpoznać, gdzie testerzy mogą najlepiej wpłynąć na jego jakość.
  • Zrozumienie wyzwań związanych z testowaniem systemów opartych na AI, takich jak zdolność do samouczenia się, stronniczość, etyka, złożoność, niedeterminizm, przejrzystość i wytłumaczalność.
  • Współtworzyć strategię testowania systemu opartego na AI.
  • Projektować i wykonywać przypadki testowe dla systemów opartych na AI.
  • Rozpoznać specjalne wymagania dotyczące infrastruktury testowej, aby wspierać testowanie systemów opartych na AI.
  • Zrozumienie, w jaki sposób AI może być wykorzystana do wspierania testowania oprogramowania.

Dotychczasowe sylabusy związane z AI pochodzące z A4Q, AiU i CSTQB/KSTQB będą ważne do 12 października 2022 r.
Szkolenie akredytowane będzie nadal trwało 4 dni (minimum 25,1 godzin)
Akredytowane kursy wymagają akredytacji materiałów szkoleniowych, zgodnie z opisem w Procesie Akredytacji ISTQB®.
Posiadacze poprzednich wersji A4Q, AiU oraz KSTQB & CSTQB AIT nadal zachowują ważność certyfikatu.
 
Prezes ISTQB® Olivier Denoo w komunikacje napisał: "AI dynamicznie się rozwija. Z prostego marzenia pisarza, z fantazji filmowca, stała się rzeczywistością i pojawia się dziś w wielu aspektach naszego życia, bez względu na to czy jesteśmy tego świadomi, czy nie. Porządkuje, doradza, kieruje naszymi decyzjami, bawi nas, a czasem nawet koryguje nasze błędy. Jest również, coraz częściej, naszym sprzymierzeńcem w lepszym testowaniu tych coraz bardziej złożonych programów.
Nowy program nauczania ISTQB® i towarzyszący mu certyfikat zostały zaprojektowane tak, by pomóc Ci jeszcze lepiej testować AI (ponieważ tak, oczywiście, AI może być również testowana) lub zrozumieć, jak lepiej testować z AI. Jest to wynik długiej współpracy ze światowej sławy ekspertami z firm usługowych i środowisk akademickich"
.
 
Przewodniczący Marketingowej Grupy Roboczej ISTQB® Sebastian Małyska zauważył: "AI, Machine Learning i/lub Deep Learning nie jest nowym pojęciem. Przez lata ludzie podchodzili do tej technologii z mniejszym lub większym entuzjazmem. Jednak silne zaplecze matematyczne i rosnąca moc naszych procesorów sprawiły, że jesteśmy świadkami realnej produktywizacji takiej technologii, która daje realne korzyści jej użytkownikom. Ma to wiele implikacji i, na przykład, oprogramowanie musi być projektowane i testowane z nowym podejściem. Definiujemy nowe cechy jakościowe. AI może być częścią SUT, jak również codziennym narzędziem używanym w testowaniu. Jednym z przejawów szerokiego zainteresowania tym tematem było kilka syllabusów wprowadzonych na rynek w ostatnim czasie. Trzy niezależne organizacje opracowały trzy różne sylabusy ukierunkowane na ten sam obszar wiedzy. Dzięki ISTQB®, standard certyfikacji w zakresie testowania związanego z AI został ujednolicony, pozwalając, moim zdaniem, na dalszy rozwój bazy wiedzy testerskiej w zakresie szeroko rozumianych systemów AI. Osobiście widzę większą korzyść w takiej unifikacji, która pozwala testom znaleźć jedno komplementarne źródło informacji pozwalające nam uczynić nasze testowanie jeszcze bardziej zaawansowanym niż dotychczas."
 
Więcej o sylabusie znajdziecie na stronie.

Źródła:
https://www.istqb.org/news/news.html

To powinno Cię zainteresować