Kiedy zakończyć testowanie aplikacji

Kiedy zakończyć testowanie aplikacji
Moment zakończenia testów oprogramowania może być trudny do określenia. Współczesne aplikacje są złożone, pracują w rozproszonym środowisku i składają się z wielu współpracujących podsystemów. Teoretycznie testy mogą trwać przez cały SDLC oraz w fazie utrzymania.

Są jednak czynniki, które pomagają zdecydować o zakończeniu testów:

  • czas (data uruchomienia w środowisku produkcyjnym, data zakończenia testów aplikacji, tzw. deadline),
  • przypadki testowe (test cases) – odpowiedni procent przypadków testowych, których wykonanie nie spowodowało wykrycia błędu,
  • wyczerpanie budżetu na testy,
  • pokrycie kodu, funkcjonalności, wymagań w założonym zakresie,
  • krzywa wykrywania błędów poniżej założonego wcześniej progu.

Kto zatem powinien podjąć decyzję o zakończeniu testowania?

Osobą odpowiedzialną za testy w organizacji jest Test Manager. Z punktu widzenia jakości to on podejmuje decyzję o tym czy system spełnia zdefiniowane wcześniej kryteria jakości, jednak z punktu widzenia projektu informacja ta jest jedną ze składowych, które brane są pod uwagę przed wdrożeniem wersji produkcyjnej testowanej aplikacji:

  • daty uruchomienia współpracujących systemów,
  • cele związane ze sprzedażą,
  • sytuacja na rynku i poczynania konkurencji,
  • czynniki prawne,
  • oczekiwania klienta.

Z powyższych wynika, że odpowiedzialnością Test Managera jest dostarczenie informacji nt. jakości grupie osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji o "wypuszczeniu aplikacji na rynek". W małych organizacjach/projektach taką rolę może pełnić Project Manager lub Product Manager. W dużych decyzja może być podejmowana przez grupę osób ze strony biznesu i projektu.

Powyższy artykuł jest przedrukiem z wygasłego bloga testerskiego testowanie.net.

Źródła:
https://web.archive.org/web/20170730131050/http://www.testowanie.net/testowanie/kiedy-zakonczyc-testowanie-aplikacji/

To powinno Cię zainteresować