#test-manager

ISTQB® Kierownik Testów. Słabe i mocne strony.

984
Kierownik Testów w odsłonie ISTQB® to nasze najbardziej popularne i najlepiej oceniane szkolenie dla osób zajmujących się zarządzaniem testowaniem. I to pomimo tego, że materiał stanowiący podstawę nie jest doskonały.