Szkolenia asynchroniczne, czyli ucz się indywidualnie

Szkolenia asynchroniczne, czyli ucz się indywidualnie
Czas pracy zdalnej i ograniczenia w kontaktach wymuszają poszukiwania nowoczesnych form edukacji. Po szkoleniach online i stacjonarnych, prowadzonych w reżimie sanitarnym, przyszedł czas na nową formę. Przedstawiamy Wam szkolenia asynchroniczne.

Jak tworzy się szkolenia asynchroniczne? Z treści szkolenia wyciągamy teorię i zostawiamy ją kursantowi do indywidualnego poznania. Trener szkolenia – mentor - prowadzi jednak uczestnika przez kolejne etapy kursu, tłumaczy rzeczy niezrozumiałe, rozwiązuje i sprawdza zadania w tempie dopasowanym indywidualnie do uczestnika. Kursant, mając więc czas na konsultacje, nie musi się obawiać, że zakończy szkolenie bez zrozumienia jakiejś jego części, ponieważ w każdej chwili może wrócić do omawianego wcześniej zagadnienia.

Cały kurs rozpoczyna się krótkim wykładem wprowadzającym, a następnie uczestnik rozpoczyna indywidualną pracę nad materiałem. Robi to we własnym tempie, a do swojej dyspozycji przez cały czas ma mentora, który oferuje mu indywidualne, nielimitowane konsultacje. Daje to możliwość omawiania materiału sam na sam z trenerem, a nie na forum grupy szkoleniowej. Takie rozwiązanie pozwoli uczestnikom pracować bardziej indywidualnie i dyskutować o własnych doświadczeniach w projektach, a także rozwiązywać problemy projektowe pod okiem trenera. Forma asynchroniczna pozwala (lub wymusza) większe zaangażowanie kursantów, a trenerowi ułatwia skuteczną weryfikację ich postępów.

Szkolenia tradycyjne nie zawsze dają wspomniane wyżej możliwości, ze względu na trudność skupienia uwagi na wykładzie przez 8 godzin kilka dni z rzędu, a sztywny czas przeznaczony na realizację materiału nie zawsze umożliwia trenerowi poświęcenie należytej ilości uwagi każdemu uczestnikowi z osobna.

Nowa forma szkolenia łączy elementy szkoleń tradycyjnych (tj. studiowania), mentoringu, teorii oraz praktyki. Pasywne przekazywanie wiedzy jest zredukowane do minimum, a wyjaśniane są jedynie niejasności w teorii. Dodatkową korzyścią z udziału w szkoleniu asynchronicznym jest fakt, że nie wymaga ono zebrania się minimalnej ilości osób w grupie, co daje możliwość rozpoczęcia kursu praktycznie w każdym momencie. Co więcej, każde spotkanie umawiane jest elastycznie, z maksymalnym uwzględnieniem potrzeb uczestnika, dzięki czemu kurs można dopasować do osób, które do tej pory miały trudności w uczestniczeniu w szkoleniach odbywających się w sztywnych ramach czasowych.

Podkreślamy, że szkolenie w takiej formie przynosi wiele korzyści, ale stawia też dodatkowe wymagania przed każdą z zaangażowanych stron:

  • trener poświęca znacznie więcej czasu na szkolenie, ponieważ ten sam materiał przepracowuje z każdym kursantem osobno;
  • pracodawca, który wysyła uczestnika na kurs asynchroniczny, musi zapewnić mu minimum tyle czasu, ile trwa tradycyjny kurs;
  • uczestnik szkolenia musi się bardziej zaangażować, ponieważ każde wykonane przez niego zadanie zostanie ocenione przez trenera.

Szkolenia asynchroniczne wprowadzamy do naszego portfolio pilotażowo i aktualnie dostępne są one dla kursu: „Przygotowanie do egzaminu certyfikującego ISTQB® Kierownik Testów - Poziom Zaawansowany - szkolenie asynchroniczne (Test Manager - Advanced Level)".

Jedna z dotychczasowych uczestniczek jako największe plusy szkolenia wskazała indywidualne podejście oraz swobodę w omawianiu własnych doświadczeń i projektów.

Prowadzone do tej pory szkolenia asynchroniczne uświadomiły nam, że indywidualne podejście, możliwość wracania do już przerobionych tematów oraz elastyczność umawianych spotkań stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych kursów, przynosząc jednocześnie zamierzone efekty oraz duże zadowolenie osób realizujących wybrane zagadnienia.

To powinno Cię zainteresować