ISTQB® Advanced Level - Test Management v 3.0. Nowy sylabus

ISTQB® Advanced Level - Test Management v 3.0. Nowy sylabus
Potwierdziły się doniesienia o nowej wersji sylabusa ISTQB® Poziomu Zaawansowanego Zarządzanie Testowaniem (Test Management) w wersji v3. Oto wszystko, co powinniście o tym wiedzieć.

Na początek warto powiedzieć, że certyfikacja zmieniła swoją nazwę i nie jest już teraz certyfikatem dla kierowników testów (Test Manager), ale opisuje obowiązki związane z zarządzaniem testami (Test Management). Nowa wersja certyfikatu została zaktualizowana i opracowana z uwzględnieniem wymagań branży i odniesień do dzisiejszych podejść do rozwoju oprogramowania i testowania, które coraz rzadziej uwzględniają rolę kierownika testów.

istqbctal-tm-3-0-nowy-sylabus-3.jpg

30 maja 2024 r., ISTQB® wydało wersję 3.0 swojego certyfikatu Certified Tester Advanced Level Test Management (CTAL-TM V3.0) po głosowaniu na spotkaniu Zgromadzenia Ogólnego ISTQB® w Budapeszcie na Węgrzech. Nowy pakiet materiałów wydania CTAL-TM V3.0 obejmuje:

  • sylabus - program nauczania ISTQB® Certified Tester Advanced Level Test Management V3.0
  • pytania - przykładowy egzamin CTAL-TM V3.0 (pytania i odpowiedzi — zestaw A v1.0)
  • wytyczne do egzaminu - zaktualizowany dokument „Struktura i zasady egzaminu” v1.9
  • słownik ISTQB® - został zaktualizowany, aby odzwierciedlić wydanie CTAL-TM V3.0.

Treść nowego programu nauczania obejmuje 11 celów biznesowych oraz 40 celów nauczania.

Posiadacze poprzednich wersji certyfikatu CTAL-TM zachowają certyfikat i nie będą musieli ponownie zdawać egzaminu, ale mogą rozważyć zdawanie nowego wydania V3.0, aby potwierdzić zaktualizowane wymagania objęte nowym wydaniem CTAL-TM.

Nowa wersja sylabusa zawsze oznacza wygaszenie poprzedniej. „Stara” wersja sylabusa będzie obowiązywać jeszcze przez rok. Daty zakończenia certyfikacji CTAL-TM 2012 są następujące:

  • program nauczania języka angielskiego, egzaminy i akredytowane szkolenia - 30 maja 2025 r.
  • program nauczania innych języków, egzaminy i akredytowane szkolenia - 30 listopada 2025 r.

Co oznacza nowa wersja ISTQB® CTAL® V3.0?

  • program nauczania V3.0 dla CTAL-TM będzie obowiązującą wersją po upłynięciu powyższych dat
  • akredytowane kursy wymagają co najmniej 1365 minut (22 godziny i 45 minut) zajęć, rozłożonych na 3 rozdziały. Oznacza to skrócenie kursu o jeden dzień (4 dni)
  • dostawcy kursów będą musieli akredytować swoje materiały szkoleniowe, zgodnie z procesem akredytacji ISTQB® i wytycznymi akredytacji CTAL-TM.

Prezes ISTQB® Klaudia Dussa-Zieger opisuje sylabus: Po udanym wprowadzeniu na rynek i pozytywnej reakcji na nowy poziom podstawowy V4.0, aktualizacja certyfikatu Test Manager była najwyższym priorytetem dla ISTQB®. Struktura programu nauczania została gruntownie zmieniona, a każda sekcja została dokładnie przejrzana i oceniona. Rezultatem jest bardziej zwięzły i wysoce istotny program nauczania, który koncentruje się na potrzebach branży i wspiera projekty wykorzystujące podejścia zwinne i/lub metody sekwencyjne. Aby lepiej odzwierciedlić obecne praktyki w rozwoju oprogramowania, zmieniono nawet nazwę z Test Manager na Test Management.

istqbctal-tm-3-0-nowy-sylabus-2.png

Właściciel produktu i wiceprzewodniczący ISTQB® Advanced Level Working Group, Horst Pohlmann, stwierdził:

Nowa wersja programu nauczania ISTQB® Advanced Level Test Management V3.0 została zaprojektowana dla osób, które chcą osiągnąć zaawansowany poziom kompetencji w zakresie zarządzania testami. Jest on istotny dla różnych ról, w tym kierowników testów, analityków testów, inżynierów testów, konsultantów testów, koordynatorów testów, liderów testów i kierowników projektów. Program nauczania jest zgodny z programem nauczania ISTQB® Foundation Level V4.0, który zapewnia podstawową wiedzę i zrozumienie testowania oprogramowania.

W dzisiejszym dynamicznym krajobrazie rozwoju oprogramowania, charakteryzującym się ewoluującymi technologiami i metodologiami, efektywne praktyki testowania oprogramowania są ważniejsze niż kiedykolwiek. W miarę jak systemy stają się bardziej złożone, wzrasta potrzeba skutecznych strategii testowania. Podczas gdy iteracyjne tworzenie oprogramowania stało się powszechne, modele sekwencyjne nadal mają zastosowanie w niektórych branżach.

Już wkrótce nasza recenzja nowego sylabusa.  
 

Źródła:
https://www.facebook.com/istqborg/videos/416329007965053/
https://www.istqb.org/news/posts/istqb-release-the-certified-tester-advanced-level-test-management-version-30-ctal-tm-v30-certification

To powinno Cię zainteresować