Tester jako Product Owner

Tester jako Product Owner
Sprawdzamy, czy doświadczenie testerskie może być atutem w roli Product Ownera. W jaki sposób umiejętności i perspektywa testera mogą znacząco przyczynić się do sukcesu projektu?

Testerzy oprogramowania, dzięki swojemu doświadczeniu i unikalnej perspektywie, mogą stać się doskonałymi Product Ownerami. Okazuje się, że ich umiejętności i głębokie zrozumienie produktu, zdobyte podczas testowania, mogą znacząco przyczynić się do sukcesu projektu, a ścieżka kariery od testera do Product Ownera jest bardziej naturalna, niż mogłoby się wydawać.

Product Owner pełni ważną funkcję w procesie rozwoju produktu. Odpowiada za reprezentowanie potrzeb klienta, definiowanie wymagań, priorytetyzację zadań i współpracę z zespołem deweloperskim, aby finalny produkt spełniał oczekiwania wszystkich stron. Jest on też pewnego rodzaju łącznikiem między procesami biznesowymi.

Poza tym:

 • aktywnie uczestniczy w budowaniu wizji finalnego produktu, ciągle obserwując i analizując rynek
 • tworzy backlog produktu i określa kolejność realizacji poszczególnych elementów
 • określa kryteria akceptacji
 • ustala priorytety dla wymagań z backlogu produktu i kolejność implementacji poszczególnych funkcji
 • nadzoruje cały proces powstawania produktu
 • zapewnia informację zwrotną
 • współpracuje z zespołem deweloperskim i Scrum Masterem (w Scrumie)
 • reprezentuje interesy klienta.

Poniżej przedstawimy listę argumentów przemawiających za tym, że doświadczenie testerskie będzie cennym atutem w roli Product Ownera i jak może ono przyczynić się do sukcesu projektu.

 1. Sceptycyzm i analityczne myślenie testera

  Testerzy z natury patrzą na produkt krytycznie, więc ta perspektywa będzie cenną umiejętnością Product Ownera. Ich umiejętność kwestionowania założeń i przewidywania potencjalnych problemów pomaga w tworzeniu bardziej dopracowanego i stabilnego oprogramowania.

  Product Owner z doświadczeniem testerskim będzie mieć wyjątkową zdolność do dostrzegania potencjalnych problemów i tworzenia lepszych "user stories", a to z kolei prowadzi do mniejszej liczby nieporozumień i rzadszego budowania niewłaściwych komponentów. W rezultacie powstaje produkt bardziej dopracowany, efektywny i spełniający oczekiwania użytkowników.
 2. Nikt nie wie tyle o produkcie, co tester

  Product Ownerzy czerpią ogromną wartość z dogłębnej znajomości systemu, jaką posiadają testerzy. Szczególnie istotne jest to w przypadku testerów z wieloletnim doświadczeniem w danej dziedzinie (np. ubezpieczenia), którzy stają się oni ekspertami w zakresie zbioru zależności i funkcjonalności systemu.

  Ta "wewnętrzna" wiedza pozwala na łatwe przewidywanie wpływu nawet drobnych zmian na cały produkt. Testerzy doskonale wiedzą, które obszary systemu są najbardziej problematyczne i mogą stanowić źródło trudności przy wprowadzaniu zmian.
 3. Umiejętne ustalanie priorytetów

  W swojej codziennej pracy testerzy często stają przed wyzwaniem dokonywania trudnych wyborów dotyczących zakresu testowania. Muszą umiejętnie równoważyć ryzyko z ograniczonym czasem, decydując, które testy są niezbędne, które przypadki brzegowe wymagają uwagi, i w jakiej kolejności należy je przeprowadzić. Ten ciągły proces podejmowania decyzji kształtuje w nich niezwykłe umiejętności w zakresie ustalania priorytetów.

  Doświadczenie testerskie u Product Ownera pozwoli na identyfikację funkcji kluczowych dla klientów, ustalenie optymalnej kolejności ich implementacji oraz elastyczne modyfikowanie backlogu produktu w odpowiedzi na zmiany planów (a te są nieuniknione!).
 4. Tworzenie testów akceptacyjnych

  Chociaż ideałem zespołów Agile jest zminimalizowanie potrzeby przeprowadzania oddzielnych testów akceptacji użytkownika (UAT), w praktyce bywa to trudne do osiągnięcia. W wielu przypadkach to właśnie Product Owner staje się ostatnią instancją weryfikującą zgodność produktu z oczekiwaniami klienta. W tym kontekście, doświadczenie PO w dziedzinie testowania może okazać się kluczowe. 

  Testerska przeszłość PO zapewnia mu umiejętność posługiwania się skutecznymi technikami przeprowadzania testów akceptacyjnych. Dzięki temu może on skoncentrować się na kluczowych funkcjach i doświadczeniu użytkownika, zamiast skupiać się na szczegółach technicznych testowania. Szczególnie przydatne jest to w dużych firmach, gdzie testy akceptacyjne stanowią formalny etap finalizujący projekt.
 5. Umiejętności komunikacyjne 

  Codzienna praca testera wymaga stałej współpracy z wieloma osobami, takimi jak programiści, przedstawiciele biznesu i inni specjaliści. To środowisko sprzyja rozwijaniu doskonałych umiejętności komunikacyjnych, które z biegiem czasu są stale doskonalone. Testerzy muszą nieustannie pozyskiwać informacje, uczestniczyć w spotkaniach i efektywnie współpracować z ludźmi o różnych rolach.

  Te umiejętności stanowią ogromny atut dla Product Ownera. Na tym stanowisku ważna jest bowiem swobodna komunikacja z zespołami, interesariuszami i klientami. Testerzy, którzy w swojej poprzedniej roli zbudowali już silne relacje z klientami, mają znaczną przewagę nad tymi, którzy dopiero rozpoczynają pracę jako PO. Podobnie rzecz ma się z kontaktami w obrębie biznesowej strony projektu.

Podsumowując: doświadczenie testerskie może znacznie wzbogacić kompetencje Product Ownera. Sceptycyzm, umiejętność analitycznego myślenia, dogłębna znajomość produktu, doświadczenie w ustalaniu priorytetów, tworzeniu testów akceptacyjnych i znakomite umiejętności komunikacyjne - to tylko niektóre z kompetencji, które testerzy nabywają w swojej pracy i które mogą z powodzeniem wykorzystać w roli Product Ownera.

Oczywiście, przejście z roli testera na Product Ownera wymaga dodatkowej wiedzy i umiejętności, takich jak tworzenie wizji produktu, zarządzanie backlogiem i współpraca z interesariuszami. Jednak przy odpowiednim wsparciu i chęci rozwoju, testerzy mogą z powodzeniem odnaleźć się w tej nowej roli i znacząco przyczynić się do sukcesu projektu.

Zatem, czy tester może być dobrym Product Ownerem? Zdecydowanie tak! Posiadając odpowiednie kompetencje i predyspozycje, testerzy mogą stać się cennymi członkami zespołu produktowego i odgrywać kluczową rolę w tworzeniu wysokiej jakości produktów, które spełniają oczekiwania klientów.

Źródła:
https://www.ministryoftesting.com/articles/how-product-owners-with-testing-experience-can-promote-quality
https://www.plutora.com/blog/product-owner-understanding-role-responsibilities

To powinno Cię zainteresować