Jak zmotywować testera do pracy i zwiększyć jego skuteczność

Jak zmotywować testera do pracy i zwiększyć jego skuteczność
W dobie pracy zdalnej motywacja pracowników jest jeszcze trudniejszym zadaniem. W przypadku testerów oprogramowania nie jest inaczej. Jeśli zarządzasz zespołem, codziennie musisz zaspokajać potrzeby pracowników. Jak pobudzić motywację do pracy i jak zwiększyć skuteczność pracy testerów?

W tej publikacji skoncentrujemy się na trzech aspektach: wynagrodzeniach, procesach i szkoleniach. Należy jednak pamiętać, że to jedynie część zbioru narzędzi motywowania pracowników, w ramach których jest zwiększanie odpowiedzialności czy pochwała.

Zadowolony pracownik to nie tylko ten dobrze wynagradzany, ale także taki, który może się szkolić, zdobywać wiedzę i pogłębiać swoje umiejętności. Zmienny rynek wymaga szybkiej reakcji. Stawianie czoła wymogom klientów, zupełnie nowym wyzwaniom zewnętrznym, jakimi są pandemia czy wojna, to spore wyzwanie dla osób, które zarządzają zespołem testerskim. Podstawą każdej firmy są pracownicy. Wyszkolona i kompetentna kadra jest w stanie nie tylko wdrożyć nowe projekty i zmienić kierunek funkcjonowania biznesu, ale także oprzeć się niepokojom, zawirowaniom na rynku i wyprowadzić przedsiębiorstwo z kryzysu.

Pracownicy muszą być jednak zmotywowani, wynagradzani i odpowiednio przygotowani merytorycznie do wyzwań. Znajomość nowych technologii oraz programów umożliwi im i całej firmie osiąganie znakomitych wyników, niezależnie od tego, w jakiej branży pracują.

Wynagrodzenia

W IT wynagrodzenie nie jest silnym motywatorem. Większość doświadczonych pracowników jest „dopłacona” czyli zarabia tyle ile pozwala zaspokoić podstawowe i bardziej złożone potrzeby. Motywację przez zwiększenie zarobków  pracowników uzyskuje się głównie dla osób dopiero wchodzących w zawód testera oprogramowania.

Większym problemem jest demotywacja wynikająca ze zmieniających się warunków rynkowych. Jeśli płaca rośnie znacząco na zewnątrz Twojej organizacji, to możesz mieć pewność, że pracownicy nie przegapią tej zmiany. Należy unikać sytuacji, gdzie jedyną możliwością zwiększania pensji jest zmiana pracodawcy. Regularne analizy zarobków rynkowych powinny skłaniać kadrę zarządzającą do podwyżek. Tester oprogramowania nie zmieni pracy nawet jeśli średnie rynkowe zaczną mu odjeżdżać, jeśli projekt w jakim pracuje jest dla niego codziennym wyzwaniem. Jeśli jednak różnica między jego pensją i tym co zarabiają koledzy w innych firmach zrobi się znacząca, to nawet najbardziej ciekawy projekt go nie zatrzyma.

 Procesy

Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy procesy w Twojej organizacji są zrozumiałe i implementowalne i czy pozwalają skutecznie wykorzystywać zasoby firmy. Zastanów się, czy jako osoba zarządzająca dążysz do optymalizacji kosztów i osiągania sukcesów finansowych. Optymalizacja procesów, w tym procesu testowania, pozwala ograniczyć koszty firmy i umożliwia wypracowanie działań, które na stałe zmniejszą te koszty. Może dzięki temu uda się poszerzyć kadrę o kolejne osoby, które wniosą świeże pomysły i wiedzę, a tym samym zwiększą konkurencyjność firmy?

Można też zaoszczędzone pieniądze zainwestować w profesjonalne szkolenie pracowników. Inwestycja w kadry zawsze przynosi korzyści w postaci lepiej realizowanych zleceń, lepszej komunikacji w zespole czy sprawniejszego posługiwania się programami. Odpowiednio dobrane procesy pozwalają też skoncentrować się na najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorstwem.

 Szkolenia

Szkolenia są elementem motywacyjnym dla pracowników, zwiększają ich kompetencje i zmieniają sposób pracy, usprawniając ją i ułatwiając. Tym samym dają pracownikom narzędzia, które sprawiają, że jako projekt możesz poszerzyć zakres odpowiedzialności oraz podejmować zadania, które do tej pory były niedostępne. Przykładowo możesz wykonywać testy nie tylko w obszarze weryfikacji manualnej, ale i automatycznej; możesz rozbudować testy funkcjonalne o testy wydajności rezygnując jednocześnie z usług zewnętrznych i kontraktorów.

Szkolenia pracownicze to także lepsza komunikacja w firmie oraz możliwość poznania silnych i mocnych stron pracowników. Tym samym kadra zarządzająca może zauważyć ukryte do tej pory możliwości zespołu, które pozwolą lepiej współpracować z klientami lub zajmować się większymi, bardziej rozbudowanymi projektami.

Szkolenie testerów zmienia ich podejście do codziennych obowiązków i ocenę samego pracodawcy. Dzisiaj motywatorem nie może być jedynie wynagrodzenie, ale także stawanie przed wyzwaniami, szansa na rozwój, czyli zdobywanie nowej wiedzy.

W Twojej firmie powinny znaleźć się bodźce, które zachęcą testerów do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwoju poprzez szkolenia. Podbudowani szkoleniami pracownicy bardziej zaangażują się w stawiane przed nimi zadania. Szybciej też wykonają pracę z należytą starannością. A szkolenia traktują jako wyraz zaufania i sygnał, że pracodawca chce się z nimi związać na dłużej.

Elementy powyższej listy motywatorów nie mogą być traktowane rozdzielnie. Jako manager testerów musisz pamiętać, że każdy z nich ma znaczenia i każdy powinien być rozwinięty na satysfakcjonującym testerów poziomie.

Źródła:
https://di.com.pl/jak-pobudzic-motywacje-do-pracy-i-zwiekszyc-skutecznosc-pracownikow-68057

To powinno Cię zainteresować