Mentoring w testowaniu. Profesjonalne doradztwo dla firm

Mentoring w testowaniu. Profesjonalne doradztwo dla firm
Mentoring może być kluczowym elementem rozwoju zawodowego w wielu dziedzinach, w tym w testowaniu. Czym dokładnie jest i dlaczego firmy tak często o nim zapominają?

Mentoring to proces, w którym bardziej doświadczony, wykwalifikowany i mający odpowiednią wiedzę i doświadczenie pracownik (mentor) udziela wsparcia, rad i wskazówek młodszym / mniej doświadczonemu kolegom (mentee). Celem mentora jest przede wszystkim pomoc mentorowanemu w rozwoju zawodowym, zdobywaniu nowych umiejętności, a także umożliwienie lepszego wykorzystania jego potencjału.

Aktualnie na rynku częściowo (ale wciąż jednak słabo) rozpowszechniony jest proces mentoringu 1:1 dla testerów, którzy pracują już w zawodzie, a także dla tych dopiero przebranżawiających się. Dużo rzadziej spotkać można jednak mentoring w formie doradztwa dla firm oraz całych zespołów testerskich. 

Rola mentora w testowaniu oprogramowania

W testowaniu mentor może odgrywać istotną rolę, ale by tak się stało, musi on spełniać kilka istotnych kryteriów. Przede wszystkim, musi mieć szeroką wiedzę techniczną, doświadczenie w testowaniu różnych rodzajów aplikacji oraz umiejętność doskonałego radzenia sobie z różnymi wyzwaniami testowania. Oprócz tego cechami, którymi powinien odznaczać się mentor, są cierpliwość, empatia i gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami, by w ten sposób odpowiednio wspierać rozwijanie umiejętności testowania mentee. Ważna jest też umiejętność skutecznego komunikowania się, która pozwoli na efektywne przekazywanie wiedzy i umiejętności.

Rolą mentora jest:

 • dzielenie się swoją wiedzą z mentee
 • udzielanie mu wsparcia w rozwiązywaniu problemów 
 • motywowanie mentee do osiągania jego celów zawodowych. 

W praktyce mentoring polega na obserwowaniu pracy lub czytaniu wyników pracy mentee i zwracanie uwag, które mogą tę pracę ulepszyć. Przykładowo mentor, podczas obserwacji wykonywania testów, może podsuwać pomysły na weryfikacje albo sugerować dokładniejsze testy wybranych obszarach. Przy czytaniu raportów z testów mentor może zwracać uwagi o kompletności czy czytelności samego dokumentu.

Korzyści mentoringu

Mentoring w testowaniu oprogramowania to korzyści tak dla mentee, jak i dla samego mentora. Dla mentora to okazja, żeby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, i dzięki temu umocnić swoją pozycję eksperta w zespole testowym. Mentoring pozwala też na nowo spojrzeć na swoją pracę i zdobyć nowe perspektywy, a to z kolei wpływa na własny rozwój.

Z drugiej strony, mentee na pewno skorzysta z nieocenionej wiedzy i doświadczenia mentora. Ułatwi to jego wdrożenie w obowiązki, zwłaszcza na początku jego kariery, a na późniejszym etapie przyspieszy rozwój zawodowy i pozwoli na szybsze osiągnięcie zamierzonych celów. Dzięki programowi mentoringowemu mentee nabędzie umiejętności, których nie może nabyć w tradycyjny sposób; zbuduje on też pewność siebie i wiarę w swoje zdolności.

Tworzenie efektywnego programu mentoringowego

efektywny-program-mentoringowy (1).jpgAby program mentoringowy w testowaniu oprogramowania mógł być skuteczny, ważne jest, by uwzględniał kilka kluczowych elementów:

 • należy wyznaczyć jasne cele programu, które staną się punktem odniesienia dla mentora i mentee, a kolejne określenie oczekiwanych wyników, jakie powinny pojawić się po całym procesie, pozwoli na monitorowanie postępów i osiągnięć
 • trzeba zadbać o dopasowanie mentora do jego mentee (i na odwrót), w oparciu o ich umiejętności, doświadczenie i cele zawodowe. Dobre dopasowanie to dobra komunikacja i szansa na szybsze osiągnięcie lepszych rezultatów
 • powinno się uwzględnić regularne spotkania i interakcje między mentorem a mentee, dzięki któremu budowane będzie nie tylko zaufanie, ale zagwarantuje to szybką reakcję na pojawiające się w trakcie całego procesu problemy i wyzwania.

Znajdowanie mentora i mentee

Znalezienie odpowiedniego mentora / mentee jest na pewno ogromnym i trudnym wyzwaniem. Istnieje jednak kilka skutecznych sposobów na znalezienie odpowiedniego partnera mentoringowego w testowaniu. Przede wszystkim warto zacząć poszukiwania mentora od przyjrzenia się swojemu zespołowi testowemu lub rozejrzeniu się po dostępnych organizacjach branżowych. Doświadczeni testerzy mogą chętnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi kolegami. Innym sposobem jest skorzystanie z dostępnych platform i grupy online, które znacznie ułatwiają znalezienie mentora w danej dziedzinie zawodowej. Pomocne będzie też uczestnictwo w spotkaniach branżowych, szkoleniach czy konferencjach, gdzie łatwo da się nawiązać kontakt z doświadczonymi specjalistami.

Cele i oczekiwania

Za sukces programu mentoringowego odpowiadają też jasno i konkretnie sprecyzowane cele i oczekiwania, jeszcze na samym początku całego procesu. Zarówno mentor, jak i mentee muszą wyraźnie określić, co chcą osiągnąć dzięki mentoringu. Mentor może wyznaczyć cele dotyczące przekazania konkretnych umiejętności, przygotowania mentee do pełnienia odpowiedniej roli w zespole testowym czy wsparcia w rozwiązywaniu specyficznych problemów.

Dlaczego firmy tak rzadko decydują się na wprowadzenie mentoringu?

Pomimo licznych korzyści płynących z programów mentoringowych, firmy w branży testowania nadal dość rzadko decydują się na ich wprowadzenie. Wymienić można kilka głównych przyczyn, które mogą wpływać na takie podejście:

 1. Brak świadomości korzyści. Firmy nie zdają sobie sprawy z potencjalnych plusów, które płyną z programów mentoringowych. Nie mają one odpowiedniej wiedzy na temat tego, jak mentoring może wpłynąć na rozwój kariery i wydajność testerów, zwłaszcza tych początkujących, a to z kolei prowadzi do tego, że firmy nie widzą potrzeby w inwestowanie w takie inicjatywy.
 2. Brak czasu i zasobów. Programy mentoringowe wymagają czasu i zasobów, nie tylko od mentorów, jak i mentee, ale też od samej firmy. Obawy dotyczące konieczności oddelegowania pracowników na czas mentoringu i możliwość wpływu takiej decyzji na wydajność pracy stają się hamulcem dla jego wprowadzenia.
 3. Brak odpowiednich struktur i procesów. W firmach brakuje odpowiednich struktur i procesów, które umożliwiłyby skuteczne wdrożenie programów mentoringowych. Nie ma wytycznych co do samego doboru mentora i mentee, brakuje też określenia celów mentoringu czy monitorowania postępów.
 4. Konkurencja o zasoby. W środowisku biznesowym konkurencja o zasoby - czas, budżet czy pracownicy - staje się skutecznym blokerem wprowadzania mentoringu. Firmy są bardziej skłonne inwestować w inne inicjatywy, które uważają za bardziej priorytetowe w danym momencie.
 5. Kultura organizacyjna. Odgrywa kluczową rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzenia mentoringu. Firmy, które posiadają tradycyjną strukturę i hierarchię, mogą być mniej otwarte na nowe metody rozwoju zawodowego.

Mimo tych przeszkód warto zdać sobie sprawę, że mentoring jest niezwykle wartościowym narzędziem wspierającym rozwój zawodowy pracowników, w tym testerów oprogramowania. Programy mentoringowe mogą przyczynić się do zwiększenia napływu nowych talentów do firmy, podniesienia jakości pracy i efektywności zespołów oraz poprawy poziomu zaangażowania wszystkich pracowników.

Sam mentoring da się dostosować do indywidualnych potrzeb firmy, a koszty jego wprowadzenia muszą być przemyślane i zarządzane zgodnie z dostępnymi środkami budżetowymi. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia świadomość korzyści płynących z mentoringu, zaangażowanie pracowników na stanowiskach decyzyjnych oraz odpowiednie zaplanowanie i wdrożenie programów mentoringowych, które będą odpowiadać specyficznym potrzebom firmy i jej zespołów testowych.

Jak sobie radzić z wyzwaniami mentoringu?

Jak wszędzie, podczas programu mentoringowego w testowaniu oprogramowania również możemy napotkać na pewne wyzwania:

 • trudność w komunikacji na linii mentor-mentee. Obie strony muszą pracować nad skutecznym komunikowaniem się, żeby uniknąć nieporozumień i zagwarantować efektywną wymianę wiedzy
 • rozbieżność między oczekiwaniami mentora a mentee. Już na samym początku procesu warto dokładnie określić jego cele i upewnić się, że obie strony je akceptują
 • trudność w przekazaniu wiedzy w sposób zrozumiały dla mentee. W takiej sytuacji trzeba stosować zróżnicowane metody i techniki, takie jak demonstracje, ćwiczenia praktyczne czy omawianie realnych przypadków z pracy.

Podczas trwania programu mentoringowego zarówno mentor, jak i mentee muszą mieć zapewnione wsparcie. Mentor powinien być gotowy odpowiadać na pojawiające się pytania, pomóc w rozwiązywaniu napotykanych przez mentee problemów i służyć mu radą. Mentee musi czuć się na tyle swobodnie w pracy z mentorem, aby pytać i na bieżąco zgłaszać mu swoje potrzeby.

Ważne jest też regularne monitorowanie postępów w osiąganiu założonych celów. Spotkania oceniające postępy powinny być częścią programu mentoringowego, aby upewnić się, że mentor i mentee są na dobrej drodze do osiągnięcia zamierzonych celów.

Współpraca z doświadczonymi mentorami daje młodszemu pokoleniu testerów szansę na zdobycie cennych umiejętności, doświadczenia i wiedzy, które są niezbędne najbardziej na początku drogi Junior testera. Programy mentoringowe są korzyścią tak dla mentee, jak i dla mentora. Sam proces mentoringu w testowaniu może być inwestycją w przyszłość branży IT, która przyczynia się do podnoszenia jakości pracy testerów i samego oprogramowania. Firmy, które jeszcze nie stosują takich programów wsparcia w swoich strukturach, powinny zdecydowanie je rozważyć. 

Profesjonalne doradztwo dla firm 

Jako testerzy.pl również pomagamy budować mentoring w organizacjach testerskich. Robimy to poprzez przydzielenie naszego mentora dla jednego bądź grupy kilku pracowników, by dzięki temu umożliwić rozwinięcie i lepsze wykorzystanie ich potencjału w dziedzinie testowania. Chcemy udzielić wsparcia w rozwoju umiejętności testerskich, aby Wasi pracownicy stawali się coraz lepsi i bardziej kompetentni w swojej roli. Wspieramy rozwiązywanie problemów poprzez udzielanie cennych rad i wskazówek, dbamy też o stosowanie dobrych praktyk testowania, które przekładają się na wyższą jakość produktów i usług. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej i skorzystać z naszej usługi Mentoringu, sprawdźcie: https://testerzy.pl/uslugi/doradztwo lub skontaktujcie się z nami, wysyłając wiadomość na uslugi@testerzy.pl.

To powinno Cię zainteresować