Ryczałt dla pracowników IT [aktualizacja]

Ryczałt dla pracowników IT [aktualizacja]
W nowym roku zmniejsza się stawka ryczałtu z 15 na 12% dla testerów, programistów i innych osób świadczących usługi IT. Może to być szansa zredukowania kosztów prowadzenia działalności spowodowanej Polskim Ładem.

Dlaczego ryczałt?

Przejście na ryczałt jest najpopularniejszą propozycją doradców księgowych finansowych dla jednoosobowych firm w branży IT. Nie da to możliwości ucieczki przed nowym parapodatkiem dla JDG w postaci 9% składki zdrowotnej, która naliczana jest od przychodu oraz nie może być uznana jako koszt.

Polski Ład zakłada, że składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wyniesie 9 proc. podstawy jej wymiaru. Podstawa wyniesie zaś:

 • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
 • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
 • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

 
Robiąc pewne założenia możemy obliczyć szacunkowe miesięczne stawki składki zdrowotnej dla ryczałtowców:

 • przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł: 9% x 60% x 5900 = 318,60 zł.
 • przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł: 9% x 100% x 5900 = 531 zł.
 • przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł: 9% x 180% x 5900 = 955,80 zł.

Dla kogo ryczałt?

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia przychody z doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, przychody związane z oprogramowaniem, w zakresie instalowania oprogramowania oraz związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi. 

Od nowego roku stawkę tę będą mogli zastosować przedsiębiorcy uzyskujący przychody ze świadczenia usług:

 • związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego,
  • pakietów oprogramowania użytkowego,
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
 • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania, związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi.

 
Jeśli wykonujesz pracę programisty, to ryczałt nie będzie raczej wymagał osobnej interpretacji, jeśli jednak jesteś testerem, specjalistą od dokumentacji lub innym Informatykiem i chcesz skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, powinieneś potwierdzić prawo do zastosowania takiej formy płacenia podatku dochodowego za pomocą interpretacji indywidualnej.

Reguły ryczałtu

Na stronach rządowych niestety więcej jest zachwalania zmian Polskiego Ładu niż rzetelnej informacji. Ciężko z nich wyciągnąć konkrety i fakty. Jak czytamy: "Mniejsza firma, która służy utrzymaniu przedsiębiorcy i jego rodziny, może wybrać miedzy rozliczeniem się na zasadach ogólnych a ryczałtem. Jeśli rozliczają się w ten sposób, wówczas korzystają z:

 • 30.000 zł kwoty wolnej od podatku,
 • podwyższonego do 120.000 progu podatkowego,
 • a dodatkowo rozliczą się wspólnie z małżonkiem, skorzystają z ulgi na dzieci czy ulgi rehabilitacyjnej.

 
Największą korzyścią jest stawka ryczałtu, czyli podatek dochodowy w wysokości 12%. Aktualnie ta stawka wynosi 15%, więc jest to znaczna obniżka. 
 
Mogą też korzystać z kilkunastu nowych ulg, które da firmom Polski Ład. [pisaliśmy o nich tutaj]
 
Dla osób, dla których najważniejsza jest prostota obliczeń, przeznaczony jest ryczałt. Ryczałt nie wymaga liczenia kosztów czy amortyzacji. […] To duża wygoda i oszczędność czasu. Od 2021 roku ryczałt przestał być przywilejem dla nielicznych - jest dostępny dla każdej firmy. […]"
 
Pracownicy w branży IT  uzyskują zazwyczaj wysokie przychody, ale wiąże się to z niskimi kosztami uzyskania przychodów. Do tej pory głównie decydowaliśmy się na opodatkowanie podatkiem liniowym swojej działalności. Nie każdy będzie mógł z tego skorzystać ponieważ są na niego nałożone pewne ograniczenia, które uniemożliwiają przejście na niego z chwilą ewentualnego wejścia przepisów w życie. Nie będzie to możliwe, jeśli uzyska on w prowadzonej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z innym podmiotem, czyli realnie zmiana pracy i pracodawcy. Dodatkowym ograniczeniem jest wysokość przychodów w roku poprzedzającym aktualny rok podatkowy. Przychód z wykonywanej działalności nie może przekroczyć 2 mln euro, czyli około 9 226 800 zł w ciągu roku. Dla znacznej większości nie powinien to być jednak problem. 
 
Jest jednak jedna poważna wada. Przedsiębiorcy na ryczałcie nie mogą odliczyć kosztów uzyskania przychodów, ponieważ podstawą opodatkowania jest "czysty" przychód. Pamiętajmy również, że na ryczłacie nie ma już ulgi IP BOX.

 

[Aktualizacja]

Stawka 8,5%

Jeżeli usługa informatyczna nie została objęta innymi stawkami określonymi w Ustawie o podatku ryczałtowym, wówczas organy podatkowe akceptowały, że podatnicy mogą skorzystać ze stawki ryczałtu wynoszącej 8,5%. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a powyższej ustawy, stawkę 8,5% stosuje się do przychodów z działalności usługowej, innej niż wyraźnie wskazane w ustawie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku ryczałtowym przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

W interpretacjach organów podatkowych można odnaleźć stanowisko, że usługi testowania oprogramowania (PKWiU 62.02.30.0) polegające na przygotowaniu i wykonaniu testów manualnych, przygotowaniu i wykonaniu testów automatycznych, raportowaniu wykrytych defektów, tworzeniu i rozwoju dokumentacji testowej oraz przeglądzie i analizie dokumentacji projektowej mogą korzystać z 8,5% stawki ryczałtu (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 września 2021 r., nr 0115-KDIT1.4011.496.2021.1.MN).

Analogiczne podejście przyjęto w innej interpretacji uznając, że usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych obejmujące m.in. projektowanie architektury aplikacji będących częścią szerzej rozumianych systemów, analizę funkcjonalności systemów informatycznych, budowanie procesów integrujących dane pomiędzy systemami informatycznymi oraz przygotowywanie specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów, również mogą skorzystać ze stawki 8,5% (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 maja 2021 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.168.2021.2.AC).

 

Źródła:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-dla-programisty-zasady-skorzystania-z-12-stawki-ryczaltu
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-lad-Programisci-przejda-na-ryczalt-8212916.html
https://grantthornton.pl/publikacja/podatek-ryczaltowy-dla-programisty-w-2022-roku/
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8294571,skladka-zdrowotna-ryczalt-polski-lad-nowy-lad.html
https://www.podatki.biz/artykuly/polski-lad-opodatkowanie-ryczaltem-uslug-informatycznych_62_48919.htm

To powinno Cię zainteresować